Konu: ipotek

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır?

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır? İpoteğin paraya çevrilmesi takibi, teminat altına alınmış bir taşınmazın takibinin yapılmasında gündeme gelir. İpotek bir taşınmaz rehin türüdür. İpoteğin anapara ve üst sınır olmak üzere iki türü vardır. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte de 2 farklı takipten söz etmek mümkündür. İlamlı ve ilamsız icra takibinde bulunulabilir ve bunun kararında borcun cari ya da kayıtsız şartsız ödenmesi hususu dikkate alınacaktır. Alacaklının elinde ipotekli taşınmazın takibi için gerekli belgeler varsa, ilamlı takibe başvurmak mümkün olacaktır. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılması: İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, adından da anlaşılacağı üzere öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi gerekmektedir. Burada…

İpotek Davaları

İpotek Davaları      YARGITAY: İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2014/5941 Karar: 2014/6783 Karar Tarihi: 23.05.2014 İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ – KESİN BORÇ İPOTEĞİ – GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İPOTEK BEDELİNİN DEPO ETTİRİLEREK DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava, ipoteğin kaldırılması isteğine ilişkindir. Mahkemece, … ETL ipotek bedelinin herhangi bir güncelleme yapılmadan, ipotek akit tablosunda ödeme tarihi olarak belirtilen 01.09.1966 tarihinden itibaren dava tarihine kadar yasal faizi ile birlikte ulaşacağı değerin depo ettirilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken güncelleştirilmiş ipotek bedelinin depo ettirilerek davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir. İpotek aktinin çerçevesini tayin eden…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri