İdare Hukuku | İlk-Ay Hukuk

İdare Hukuku

/İdare Hukuku
­

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur
İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur konusu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

İdare hukuku alanında ve özellikle kamu gücünün kullanılması ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde  görev yapan mahkemelerdir. Türkiye’ deki idare mahkemeleri, idari yargı düzeni içindeki Danıştay, Vergi Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri’nin görevi dışında kalan davalara bakmakla görevlidir.

İdari eylem ve işlemlerden […]

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu
Vergi kanununa muhalefet konusu hakkında incelenecek evraklar, dava süreci, ve verilecek kararlar hakkında detaylı örnek karar aşağıya sunulmuştur.

Sanık K. K. hakkında 2009 ve 2010 takvim yıllarında 213 sayılı yasada yer alan sahte fatura düzenlemek suçundan açılan kamu davasında,  vergi tekniği ve vergi suçu raporlarında bahsedilen suça konu faturaların, bizzat sanık K. K. tarafından, gerçek alım-satım […]

Eşcinsel Memurun Meslekten Çıkarılması

Eşcinsel Memurun Meslekten Çıkarılması
Eşcinsel Memurun Meslekten Çıkarılması konusu ve yargıtay kararı bilgi amaçlı verilmiştir.

DANIŞTAY KARARI: EŞCİNSEL MEMURUN MESLEKTEN ÇIKARILMASI HUKUKA AYKIRI KARARI

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE ESAS NO: 2011/750 KARAR NO: 2014/7169 KARAR TARİHİ.07/11/2014

ÖZET : İdare Mahkemesince, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, soruşturma dosyasında yer alan ifadeler ile davacının disiplin soruşturması sırasında alınan ifadelerinin […]

Davaya Cevap Süresinin Kaçırılması

Davaya Cevap Süresinin Kaçırılması
YARGITAY KARARI: DAVAYA CEVAP SÜRESİNİN KAÇIRILMASI

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi  ESAS: 2013/19722 KARAR: 2014/2004

ÖZET: Davalı, davaya süresinde cevap vermemiş, ön inceleme duruşmasına katılmış, bu duruşmada delil bildirmek için süre talep etmiş, mahkemece davacıya delil bildirmesi için süre tanındığı halde, davalının “delil bildirme talebi” süresinde cevap vermediği ve delil bildirmediği gerekçesiyle reddedilmiş, davacının gösterdiği tanıklarla sonuca gidilmiştir. […]

Avukat |Eylül 18th, 2015|Kategori: Genel, İdare Hukuku|Etiket: |9 Yorum