İdare Hukuku

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Nedir? Vergi kanununda yer alan maddelere muhalefet olma durumunda vatandaşlar suç işlemiş olur. Bazı durumlarda bu suç evrakların sahte bir şekilde düzenlenmesi ya da belgede yer alan bilgilerin değiştirilmesi ile yapılabilir. Suç işleyenlerin dava süreci ceza mahkemelerinde gerçekleşir. Zaman Aşımı Süresi İşlenen suç türüne ve olayların nasıl gerçekleştiğine bağlı olarak davalarda belirlenen süre değişim gösterir. Fakat genel olarak vergi ile ilgili suçlar karşısında dava açılabilmesi için tanınan süre 8 yıl olur. Bu süre sonunda vatandaşların dava açma hakkı bulunmaz. Muhasebe ya da vergi alanında gerçekleşen suçlarda verilen süre olayın meydana geldiği tarihten itibaren geçerli olur. Faturalarda ya…

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur? İdare Mahkemeleri’nde görülen idari dava; genel anlamda, devlet kurumları tarafından yapılan işlemlere karşı dava açılan türüdür. Hukuk sistemimizde devletin resmi kurumları aleyhinde açılabilen idari davada, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygun olup olmadığı denetlenmektedir. Dolayısıyla bu denetlemenin dışında kamu kurumu tarafından işlenen idari eylemin yerindeliği denetlenmemektedir. İdari dava başvurusunda bulunmak için de diğer hukuki yollarda olduğu gibi birtakım usul ve esaslara uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir kamu kuruluşunun işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla gündeme gelen idari dava başvurusunun yapılması gereken mahkemeler şunlardır: İdare Mahkemesi Vergi Mahkemesi Danıştay Görüldüğü üzere birbirinden farklı yerlerde açılan idari…

Eşcinsel Memurun Meslekten Çıkarılması

Eşcinsel Memurun Meslekten Çıkarılması

Eşcinsel Memurun Meslekten Çıkarılması Eşcinsel Memurun Meslekten Çıkarılması konusu ve yargıtay kararı bilgi amaçlı verilmiştir. DANIŞTAY KARARI: EŞCİNSEL MEMURUN MESLEKTEN ÇIKARILMASI HUKUKA AYKIRI KARARI T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE ESAS NO: 2011/750 KARAR NO: 2014/7169 KARAR TARİHİ.07/11/2014 ÖZET : İdare Mahkemesince, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, soruşturma dosyasında yer alan ifadeler ile davacının disiplin soruşturması sırasında alınan ifadelerinin ve son savunmasının birlikte değerlendirilmesinden, davacı hakkında isnat edilen fiilin sübuta erdiği diğer taraftan da işlenen fiilin niteliği ile öğretmenlik mesleğinin önem ve özelliği birlikte göz önünde bulundurulduğunda davacının işlediği fiilin 4357 sayılı Kanunun 7/e maddesi kapsamında olduğu sonucuna varıldığından davacının…

Davaya Cevap Süresinin Kaçırılması

Davaya Cevap Süresinin Kaçırılması

Davaya Cevap Süresinin Kaçırılması YARGITAY KARARI: DAVAYA CEVAP SÜRESİNİN KAÇIRILMASI ÖZET: Davalı, davaya süresinde cevap vermemiş, ön inceleme duruşmasına katılmış, bu duruşmada delil bildirmek için süre talep etmiş, mahkemece davacıya delil bildirmesi için süre tanındığı halde, davalının “delil bildirme talebi” süresinde cevap vermediği ve delil bildirmediği gerekçesiyle reddedilmiş, davacının gösterdiği tanıklarla sonuca gidilmiştir. Davalının, davaya süresinde cevap vermemiş olması, delil bildirme ve savunmasını ispat etme hakkını ortadan kaldırmaz. Tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli hususların ispatı için delil gösterilir (HMK md. 197/1). Çekişmeli hususlar ise ön inceleme duruşmasında belirlenir. Bu hususlar saptanmadan davalıdan delil bildirmesi beklenemez. Ön inceleme, uyuşmazlık…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri