Konu: ziynet eşyalarının iadesi davası zamanaşımı

Ziynet Eşyalarının İadesinde İspat

Ziynet Eşyalarının İadesinde İspat    YARGITAY: ZİYNET EŞYALARININ İADESİNDE İSPAT YÜKÜ T.C YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 10922 Karar: 2013 / 14103 Karar Tarihi: 08.10.2013 İSTİRDAT DAVASI – DAVACININ EVDEN AYRILMA KASTININ OLMADIĞI – ZİYNETLERİN KOCADA KALDIĞININ KABULÜ GEREĞİ – KADININ ZİYNET EŞYALARINI BABA EVİNE GÖTÜRMEDİĞİ- DAVACININ ZİYNET EŞYASI DAVASININ REDDİNE İLİŞKİN HÜKÜM TESİSİNİN HATALI OLMASI. ÖZET: Hayatın olağan akışında, hasta ziyaretine giden birinin ziynet eşyalarını takarak gitmesi olağan olan bir durum olarak kabul göremez. Davacının evden ayrılma kastının olmadığı da, kayınpederinin tanık beyanlarında ifade edilmiştir. O halde, mahkemece; ziynet eşyalarını, kadının baba evine götürmediği, ziynetlerin kocada kaldığının kabulü…

Ziynet Eşyasının İadesi Davası

Ziynet Eşyasının İadesi Davası Ziynet Eşyasının İadesi davasında, belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.  Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre evlenme sebebiyle kadına takılan para ve ziynetler kim tarafından takılmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır. ZİYNET EŞYASININ İADESİ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR Ziynet Eşyasının İadesi davası, Medeni Kanunun ikinci kitabında düzenlenmiştir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi gereği aile mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Ziynet Eşyasının İadesi…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri