Ziynet Eşyasının İadesi Davası

Ziynet Eşyasının İadesi Davası

Ziynet Eşyasının İadesi davasında, belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.  Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre evlenme sebebiyle kadına takılan para ve ziynetler kim tarafından takılmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır.

ZİYNET EŞYASININ İADESİ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR

Ziynet Eşyasının İadesi davası, Medeni Kanunun ikinci kitabında düzenlenmiştir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi gereği aile mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Ziynet Eşyasının İadesi davasında yetkili mahkeme ise genel yetkili mahkeme olan davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

ZİYNET EŞYASININ İADESİ DAVASINDA KİŞİSEL MALLAR HANGİLERİDİR

Kanun gereğince eşler arasında kişisel mallar şunlardır. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, Manevi tazminat alacakları, Kişisel mallar yerine geçen değerler olarak sayabiliriz.

Ziynet Eşyasının İadesi Davası Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI            :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            :  Avukat İlkay UYAR KABA

ADRES            : Strazburg Cad. 10/9 Çankaya ANKARA

DAVALI            :

ADRESİ            :

DAVA DEĞERİ         :

KONU             : Ziynet eşyalarının tarafımıza iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tazminine yönelik istemimizdir.

AÇIKLAMALAR         :

Yargıtay Kararı – Ziynet Eşyasının İadesi Davası

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2015/14651 Karar: 2016/976 Karar Tarihi: 28.01.2016

ZİYNET EŞYASININ İADESİ DAVASI – ÜÇ ADET İNCE BİLEZİK VE ON ADET ÇEYREK ALTIN YÖNÜNDEN ZİYNET EŞYASI ALACAĞININ KANITLANDIĞI GÖZETİLEREK DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – İSTEMİN TÜMDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mahkemece; 3 adet ince bilezik ve 10 adet çeyrek altın yönünden ziynet eşyası alacağının kanıtlandığı gözetilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile istemin tümden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Kural olarak; düğün takıları kim tarafından takılırsa takılsın, kadına ait kişisel eşya sayılır. Bu nedenle ziynet eşyalarının, iade edilmemek üzere kadının rızası ile verildiğini, davalı koca ispat etmelidir.

Somut olayda; davacı, düğünde hediye olarak takılan 9 adet burma bilezik, 3 adet ince hediyelik bilezik, 1 adet gramise, 10 adet çeyrek altının iadesini talep etmiş ise de; yargılamada sürecinde ortaya koyduğu delilleri ile bu ziynet eşyalarının davalı tarafından zorla elinden alındığını ispatlayamamıştır. Ancak, davalı 07.06.2013 günlü duruşmada alınan beyanında davacıya düğünde takılan 3 tane ince hediyelik bilezik ile 10 adet çeyrek altının düğünden 15 gün sonra bozdurularak kıyafet ve eşya alındığını ikrar etmiştir.

Şu durumda; davalı tarafın ikrarı ile davacı kadına ait 3 adet ince bileziğin ve 10 adet çeyrek altının davalı koca tarafından bozdurulduğu kanıtlanmıştır. Öte yandan; gerçekleşen bu durum karşısında ispat yükü kendisine geçen davalı koca, davacı kadının bu bilezikleri iade edilmemek üzere kendi rızası ile verdiğini de ispatlayamamıştır.

Bu durumda mahkemece; 3 adet ince bilezik ve 10 adet çeyrek altın yönünden ziynet eşyası alacağının kanıtlandığı gözetilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile istemin tümden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2012/16603 Karar: 2013/9982 Karar Tarihi: 06.06.2013

ALACAK DAVASI – ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ OLMADIĞI TAKDİRDE BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ – MAHKEME İÇİ İKRARIN TARAFLARI BAĞLAYACAĞI – DAVALI VEKİLİNİN BEYANI ÜZERİNDE DURULARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Boşanma dosyasına davalı İ. B. Ç. vekili tarafından sunulan .. havale tarihli cevaba cevap dilekçesinde <… takı gibi kullanılmayacak bazı para ve çeyrek altın gibi altınların düğün sonrasında evlilikte beraber kullanılmakta olan eşyaların masraflarına karşılık harcandığı…> şeklinde beyanda bulunulduğu görülmüştür. Bu mahkeme içi ikrar olup tarafları bağlar. Bu durumda mahkemece davalı vekilinin .. tarihli dilekçesindeki beyanı üzerinde durularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

 

2 SORULAR

  1. HAKAN YEŞİLDAĞ dedi ki:

    Ziynet Eşyasının İadesi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  2. AZRA MACAKOĞLU dedi ki:

    Ziynet Eşyasının İadesi Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri