Konu: menfi tespit davası nedir

Çekin Ödenmemesi İçin Menfi Tespit Davası

Çekin Ödenmemesi İçin Menfi Tespit Davası Açılır MI? Menfi tespit davası açılması genellikle borçtan kurtulma ve borçlu olunmadığının tespiti olarak da bilinmektedir. Bu dava sayesinde, alacaklının elinde bulunun çek, borçlunun üzerinde hüküm doğurmayacaktır. Bunun olması için borçlunun icra takibinden önce de sonra da menfi tespit davası açması mümkündür. Önce ve sonra açılması durumunda teminat açısından fark vardır. Tüm bu durumlar İcra İflas Kanununda düzenlenmiştir. İcra İflas Kanunundaki düzenlemeye göre, borçlunun icra takibinden önce veya icra takibi sırasında borçlu bulunmadığının ispatı için menfi tespit davası açmasının önünde hiçbir engel yoktur. Çekin ödenmemesi hakkında menfi tespit davasının açılması için hukuki dayanak İcra İflas…

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz Nedir Neden Açılır? Menfi tespit davası hukuki yarar olmadan açılamaz. Menfi tespit davalarında bu yararın olması oldukça önemlidir. Hakkında takip başlatılan borçlunun, borcu ödemden önce borçlu olmadığının tespit edilmesi için açılan davalar menfi tespit davasıdır. Borç ilişkisini ortaya çıkaran sözleşme veya senetler üzerinde yer alan imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden kişiler, imzaya itiraz ve menfi tespit davası ile icra takibini durdurabilir ve haklılığını mahkeme önünde ispat edebilir. Menfi tespit davasında kişi borçlu olmadığını ispat etmesi halinde borcu ödemekten kurutulur. İcra takibinden önce veya icra takibinden sonra menfi tespit davası açılabilmektedir. Aleyhine icra takibi başlatılan kişiler…

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır? Menfi tespit davasının konusu, icra hukuku kapsamına alınmış olup borçlu durumunda gözüken kişinin, icra takibinden önce veya icra takibi sırasında borçlu bulunmadığını ispat etmesiyle ilgilidir. Hakkında düzenlenen icra takibinden önce menfi tespit davası açmak isteyen kişi, yetkili mahkemeye başvurarak icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilmektedir. Ancak icra takibinin uygulamaya konulmasından sonra açılan menfi tespit davasında ise ihtiyati tedbir yolu ile icra takibini durdurmak mümkün değildir. Bu durumda borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, yetkili mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmesini talep…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri