Konu: manevi tazminat davası nasıl açılır

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır? Hakaret tazminat davası; Türk Ceza Kanunu’nun “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında 125. madde hükümlerinde düzenlenmiş hakaret suçundan mağdur olan kimsenin, yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi talebiyle açtığı maddi ve manevi tazminat türüdür. Hakaret davasında her ne kadar manevi tazminat talebi yaygın bir şekilde görülse de maddi tazminat talebi de mümkün olabilmektedir. Hakaret suçu, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek şekilde somut bir fiil ya da olgu isnat etmekle sözlü, yazılı, hareketli bir şekilde saldırmaktır. Hakaret suçunda mağdura isnat edilen fiilin gerçeğe uygun olması ve yani gerçekleri yansıtması ya da yansıtmaması önemli değildir. Fakat isnat edilen olgunun…

Manevi Tazminat Şartları

Manevi Tazminat Şartları Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Manevi tazminat MADDE 56 Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. Manevi…

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır Tazminat davasında Tazminat, gerek kasten, gerekse ihmal ve savsama, veyahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar veren kişi, o zararın tazminine mecburdur. Bu zarar karşılığında ödenen miktara tazminat denir. Ahlaka aykırı bir fiil ile başka bir kimsenin zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, o zararı tazmine mecburdur. Kasten veya ihmal yahut tedbirsizlikle bir kişinin malına veya canına yahut kişiliğine zarar verilmesine Haksız Eylem denir. Tazminat Davası Nasıl Açılır sorusuna bir açıklık getirecek olursak, Haksızlıktan dolayı zarar gören kişiler Hak eşitliği ve haksızlığın önüne geçilmesi amacıyla, tazminat davaları açılabilmektedir. Maddi manevi her konuda tazminat davası…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri