Manevi Tazminat Şartları

Manevi Tazminat Şartları

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır.

Manevi tazminat MADDE 56

Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Manevi Tazminat Şartları – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2016/831 Karar: 2016/1675 Karar Tarihi: 15.02.2016

TAZMİNAT DAVASI – OLAY SEBEBİYLE DUYULAN ACI VE ELEMİN KISMEN DE OLSA GİDERİLMESİ GEREĞİ – OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ DE GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE BİR SONUCA VARILMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür. Hüküm bozulmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, maddi tazminat talebi yönünden, davacılar tarafından talep edilen maddi tazminatın yargılama sırasında ferileri ile birlikte davacı … vekiline ödendiği ve maddi tazminat talebi yönünden davanın konusunun kalmadığı anlaşıldığından karar verilmesine yer olmadığına, davacılar tarafından davalı … Aleyhine açılan manevi tazminat davasının kabulü ile davacılardan … için 10.000,00 TL, … için 5.000,00 TL, … için 5.000,00 TL, … için 5.000,00 TL, … için 5.000,00 TL, … için 5.000,00 TL, … için 5.000,00 TL, olmak üzere toplam 40.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 29/08/2006 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı …dan alınarak davacılara verilmesine, davacılar tarafından davalı … aleyhine açılan manevi tazminat davasının reddine, karar verilmiş; hüküm, davalı ……. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ……….. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, iki taraflı trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminatı istemine ilişkindir.

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, Türk Medeni Kanunu’nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, davacı kardeşler …, …, …, …, …, … için takdir olunan manevi tazminatın fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı E. K. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA,

9 SORULAR

 1. ORHAN KILINÇ dedi ki:

  Manevi Tazminat Şartları Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 2. İREM DALKIRAN dedi ki:

  Manevi Tazminat Şartları Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 3. MUHAMMET ZORLU dedi ki:

  Manevi Tazminat Şartları Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. ECE EFE dedi ki:

  Manevi Tazminat Şartları Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 5. OLGAÇ AKSAKAL dedi ki:

  Manevi Tazminat Şartları Davayı açma şartları nelerdir..

 6. ÇİĞDEM BİLGİHAN dedi ki:

  Manevi Tazminat Şartları Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 7. VOLKAN OKÇU dedi ki:

  Manevi Tazminat Şartları Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 8. AYTEKİN DOĞRUL dedi ki:

  Manevi Tazminat Şartları Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 9. NACİYE BULAM dedi ki:

  Manevi Tazminat Şartları Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri