Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat davasında Tazminat, gerek kasten, gerekse ihmal ve savsama, veyahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar veren kişi, o zararın tazminine mecburdur. Bu zarar karşılığında ödenen miktara tazminat denir. Ahlaka aykırı bir fiil ile başka bir kimsenin zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, o zararı tazmine mecburdur. Kasten veya ihmal yahut tedbirsizlikle bir kişinin malına veya canına yahut kişiliğine zarar verilmesine Haksız Eylem denir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır sorusuna bir açıklık getirecek olursak, Haksızlıktan dolayı zarar gören kişiler Hak eşitliği ve haksızlığın önüne geçilmesi amacıyla, tazminat davaları açılabilmektedir. Maddi manevi her konuda tazminat davası açılması mümkündür. Kasten verilen zararların yanı sıra, ihmal veya tedbirsizlik sebebiyle verilen zararlardan da, zararı veren kişi sorumlu tutulmaktadır. Yasaların elverdiği durumlarda, mağdur kişilerin verilen zararın önüne geçilmesi ya da temininin yapılması için tazminat davası açmaları da hukuki haklarıdır. Haksız şekilde fiili hareket yapılması durumunda, olayın yaşandığı bölge mahkemesi konu ile ilgilenmek suretiyle, geçen hakkın mağdur kişiye geri vermesini sağlamakla yükümlüdür. Tazminat davası açılırken tazminat konusu açılacak tazminat miktarı önemlidir. Çünkü talep edilecek tazminat miktarına göre dava harçı ve masrafı ödenecektir. Ayrıca talep edilecek miktarın davanın kaybedilme riskide gözönünde bulundurulmalıdır.

Tazminat davasında belli bir süreç söz konusudur.. Yapılan fiilin maddi ya da manevi zararı bulunduğunda, şikayet edildiği 1. Yıldan itibaren süresi 10 yıla uzayabilmektedir. Tazminat davası yukarıda da bahsettiğimiz gibi iki ayrı durumda Tazminat davası açılır. Birincisi maddi zarardır. İkinci ise manevi tazminat davasıdır. Ayrı ayrı kategorilerde incelenen tazminat davaları şu şekildedir; basın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat davası, doktor kusurundan dolayı tazminat davası, haksız tutuklama tazminat davası, hakaret nedeniyle manevi tazminat davası ve trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası. Haksız tutuklamayla ilgili açılan tazminat davasında, davacı kişi devlet tarafından tutuklama kararı esnasında haksız yere maddi ya da manevi zarara uğramışsa, bu esnada eşyaları ya da maddi varlığı, manevi durumu haksız yere gasp edilmişse, devlete her türlü tazminat davası açma hakkına sahiptir. Trafik kazası nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davasında göz önünde bulundurulan durumlar, kazada ölen kişinin geride bıraktıklarına yönelik kaybettikleri ve yaralanan kişinin hastane giderler, o esnada yaşanan manevi üzüntülerdir.

TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET KİME YÖNELTİLİR

Tazminat davası açılırken, Haksız fiil yapan küçük veya vesayet altında ise, husumet velisi veya vasisine yöneltilir, yine haksız fiili yapan ölmüş ise, husumet, mirasçılarına, bir iş sahibin yanında çalışan ise husumet yanında çalıştırana yöneltilir. Tazminat davası sonucu Sorumlu olan kişi zararı ödiyerek, ödediği tazminatı,  zararı yapana rücu edebilir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır – Tazminat Davası Nerede Açılır

Tazminat davası, haksız fiilin işlendiği yer veya davalının yerleşim yer mahkemesinde açılır. Haksız fiil ticaret Hukukunu ilgilendiriyorsa Ticaret Mahkemesi görevlidir.

TAZMİNAT DAVASI NE ZAMAN AÇILIR ZAMANAŞIM SÜRESİ NEDİR

Tazminat davasında zarar ve ziyan yahut manevi zarar olarak bir para ödenmesine ilişkin dava zarar gören tarafın zararı ve onu yapanı öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve herhalde zararı doğuran eylemden başlayarak 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Bu sürler içerisinde tazminat davası açılır.

TAZMİNAT DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR VE HAZIRLANIR

Tazminat davası, Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur ;  Mahkemenin adı,  Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri,  Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri,  Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,  İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,  Dayanılan hukuki sebepler,  Açık bir şekilde talep sonucu,  Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası olarak hazırlanır ve tazminat davası açılır.

EN ÇOK AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI HANGİLERİDİR

En çok açılan tazminat davası sırasıyla, Boşanma ve maddi manevi tazminat davası,  evlilik dışı çocuk için nafaka ve tazminat davası, nişanın bozulması nedeniyle maddi manevi tazminat davası, hakaret nedeniyle maddi manevi tazminat davası, mobbing – psikolojik taciz nedeniyle maddi manevi tazminat davası,  trafik kazası maddi manevi tazminat davası, iş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davası, destekten yoksun kalma  tazminat davası, işçi tazminat davası, kıdem tazminat davası, haksız şikayet iftira nedeniyle tazminat davası, haksız tutukla ve beraat nedeniyle tazminat tazminat davası olarak açılır

Tazminat Avukatı Ücretleri – Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat davası açılırken davanın tazminat avukatı ile takibi önem arz etmektedir. Tazminat davasının Nasıl açılacağı, maddi ve manevi tazminat miktarlarının Nasıl ve ne şekilde talep edeceği, tazminat dava dilekçesinin Nasıl hazırlanarak, mahkemeye sunacağı, en önemli konu ise tazminatta kusur Nadıl ispat edileceğidir. Yukarıda ki hususların önemli olduğunu vurgu yaparak, tazminat davası ispat edilememesi veya yanlış miktarlarda tazminat talep edilmesi durumunda, tazminat avukatı olarak karşı avukatlık ücreti ile karşı karşıya kalınacağını özellikle belirtmekte fayda bulunmaktadır.