Konu: ipoteğin kaldırılması davası

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Talebi, Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir (TMK. m. 194). Kanunun açık metninden de anlaşıldığı üzere, aile konutunun üzerindeki hakkın sınırlandırılması sonucunu doğuran ipotek işlemine karşı malik olmayan eş dava…

İpotek Davaları

İpotek Davaları      YARGITAY: İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2014/5941 Karar: 2014/6783 Karar Tarihi: 23.05.2014 İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ – KESİN BORÇ İPOTEĞİ – GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İPOTEK BEDELİNİN DEPO ETTİRİLEREK DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava, ipoteğin kaldırılması isteğine ilişkindir. Mahkemece, … ETL ipotek bedelinin herhangi bir güncelleme yapılmadan, ipotek akit tablosunda ödeme tarihi olarak belirtilen 01.09.1966 tarihinden itibaren dava tarihine kadar yasal faizi ile birlikte ulaşacağı değerin depo ettirilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken güncelleştirilmiş ipotek bedelinin depo ettirilerek davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir. İpotek aktinin çerçevesini tayin eden…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri