Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Talebi, Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir (TMK. m. 194). Kanunun açık metninden de anlaşıldığı üzere, aile konutunun üzerindeki hakkın sınırlandırılması sonucunu doğuran ipotek işlemine karşı malik olmayan eş dava açabilir. Malik olan eşin kendisinin yaptığı işlem ile ilgili olarak bu davayı açması dürüstlük kuralı ile de bağdaşmaz (TMK. md. 2)

Yargıtay Kararı – Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/15035 Karar: 2015/22655 Karar Tarihi: 30.11.2015

İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ – AİLE KONUTU NİTELİĞİNDE OLAN TAŞINMAZ – DAVANIN REDDİNE DAİR HÜKMÜN SONUCU İTİBARIYLA DOĞRU OLDUĞU – RET GEREKÇESİNİN DEĞİŞTİRİLEREK VE DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, tapuda kendisinin adına kayıtlı olan ve aile konutu niteliğinde olan taşınmazı davalı banka lehine ipotek olarak verdiğini, bu işlemde davalı malik olmayan eşinin rızasının bulunmadığını belirterek ipoteğin kaldırılmasını talep etmiştir. Mahkemece davacının ipoteğin kaldırılması davasının reddine karar verilmesi doğru olmakla birlikte, davacının dava açma hakkı bulunmadığı gözetilmeden işin esasının incelenmesi doğru olmamıştır. Ancak davanın reddine dair hüküm sonucu itibarıyla doğru olduğundan ret gerekçesinin değiştirilerek ve düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir (TMK. m. 194). Kanunun açık metninden de anlaşıldığı üzere, aile konutunun üzerindeki hakkın sınırlandırılması sonucunu doğuran ipotek işlemine karşı malik olmayan eş dava açabilir. Malik olan eşin kendisinin yaptığı işlem ile ilgili olarak bu davayı açması dürüstlük kuralı ile de bağdaşmaz (TMK. md. 2). O halde, mahkemece davacının ipoteğin kaldırılması davasının reddine karar verilmesi doğru olmakla birlikte, davacının dava açma hakkı bulunmadığı gözetilmeden işin esasının incelenmesi doğru olmamıştır. Ancak davanın reddine dair hüküm sonucu itibarıyla doğru olduğundan ret gerekçesinin açıklanan şekilde değiştirilerek ve düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK.md.438/son).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple ret gerekçesinin değiştirilerek ve düzeltilerek ONANMASINA,

 

8 SORULAR

 1. NACİYE BULAM dedi ki:

  Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 2. LEVENT KARAAĞAÇ dedi ki:

  Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 3. SELAHADDİN KÜÇÜKFIRAT dedi ki:

  Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. KADER GÜRATA dedi ki:

  Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 5. BÜŞRA HACIOĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 6. BEYHAN SARAÇLI dedi ki:

  Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 7. MİRAY ATAK dedi ki:

  Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 8. DERYA ATAŞ dedi ki:

  Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri