Miras İstihkak Davası

Miras İstihkak Davası

 • Miras İstihkak Davası, Miras bırakanın ölümü üzerine mirasçılar, külli halefiyet yoluyla kendiliğinden terekede yer alan her mala ve hakka sahip olduklarından, onların tereke üzerindeki kendilerine intikal etmiş bu haklara dayanarak terekeye kısmen veya tamamen el koymak isteyen kişilerden bunları talep etmeleri mümkündür. Böylece mirasçılar, el konulan taşınırları, istihkak yada zilyetlik davaları ile; başkasının adına tescil edilen taşınmazları tapu kütüğünün düzeltilmesi davasıyla, tecavüz edilen taşınmazları müdahalenin men’i davası ile; sahip oldukları alacak haklarını da bu hakları ileri sürerek ya da tespit davası ile korurlar.
 • Miras sebebiyle istihkak davası açacak olan kişi yasal ya da atanmış mirasçı sıfatına sahip olmalı ve bunu ispat etmelidir. Terekede yer alan bir malı veya hakkı iade etmesi gereken herkese karşı bu dava açılabilir. Zira terekede yer alan ayni haklar dışındaki haklar (fikri haklar, alacaklar hakları vs.) da miras sebebiyle istihkak davasına konu olabilirler.  TMK hükmü uyarınca mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir, sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. Davalı malı elden çıkarmışsa bunun karşılığında temin ettiği bedel ya da yarar üzerinden dava açılabilir veya davaya bunun üzerinden devam edilebilir.

MİRAS İSTİHKAK DAVASINDA YETKİ

 • Miras istihkak davasında, Geri verilmesi talep edilen mal nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun, miras sebebiyle istihkak davası, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

Miras İstihkak Davası Zamanaşımı

 • Miras istihkak davası, Davalı haksız zilyet iyiniyetli ise, yani davacının hakkını ve kendi haksızlığını bilmiyor ve bilmesi de gerekmiyorsa; zamanaşımı süresi,  davacının mirasçılık hakkını ve davalının zilyetliğini öğrenmesinden itibaren 1 yıl ve bunları öğrenmemiş olsa bile, yasal mirasçı ya da atanmış mirasçı ise mirasbırakanın öldüğü tarihten itibaren 10 yıldır. Buna karşılık davalı iyiniyetli değilse söz konusu zamanaşımı 20 yıldır.
 • Kazandırıcı zamanaşımının şartları, mirasbırakanın ölümünden önce gerçekleşmiş ve zilyet malik olmuşsa, bu durumda esasen miras sebebiyle istihkak davasına konu olamaz.
 • Miras sebebiyle istihkak davası ile mahkemeden bazı koruyucu önlemler talep edilebilr. Taşınmazlar için tapuya şerh verilmesi yada dava konusu malın dava sonuna kadar korunmak üzere bir yeddi emine bırakılması bunlara örnek olarak gösterilebilir.
 • Miras sebebiyle istihkak davasının konusu tüm tereke yada terekenin bir kısmı olabileceği gibi, terekeye giren münferit mal ya da haklar da olabilir. Miras İstihkak Davası açabilmek için mirasçının mirasın açılmasından beri fiilen zilyetliğini elde edemediği tereke veya terekeye ait bir malı olmalıdır. Mirasın açılmasından sonra söz konusu mal ya da haklar mirasçının eline geçmiş , fakat sonra izni olmaksızın onun elinden alınmışsa genel hükümlere göre adi Miras İstihkak Davası açılmalıdır.

12 SORULAR

 1. MELEK YAKICI dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 2. ONURHAN OĞUZTÜRK dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 3. NECMİ DERİNÖZ dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 4. YAŞAR ÜÇER dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 5. KÜBRA TUNÇ dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 6. BALKİ AKYÜZ dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 7. HALİM BAKIRCI dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 8. COŞKUN MESTEN dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 9. GÜNEY BALEVİ dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 10. BİCEM KURŞUN dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 11. SUDE KARAPINAR dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 12. OLGAÇ KAYNAK dedi ki:

  Miras İstihkak Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri