Konu: istihkak iddiası

Miras İstihkak Davası

Miras İstihkak Davası Miras İstihkak Davası, Miras bırakanın ölümü üzerine mirasçılar, külli halefiyet yoluyla kendiliğinden terekede yer alan her mala ve hakka sahip olduklarından, onların tereke üzerindeki kendilerine intikal etmiş bu haklara dayanarak terekeye kısmen veya tamamen el koymak isteyen kişilerden bunları talep etmeleri mümkündür. Böylece mirasçılar, el konulan taşınırları, istihkak yada zilyetlik davaları ile; başkasının adına tescil edilen taşınmazları tapu kütüğünün düzeltilmesi davasıyla, tecavüz edilen taşınmazları müdahalenin men’i davası ile; sahip oldukları alacak haklarını da bu hakları ileri sürerek ya da tespit davası ile korurlar. Miras sebebiyle istihkak davası açacak olan kişi yasal ya da atanmış mirasçı sıfatına sahip…

Bankanın İstihkak İddiası

Bankanın İstihkak İddiası T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2014/17-637 Karar: 2014/658 Karar Tarihi: 14.05.2014 İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI – ESASEN REHİN HAKKININ BANKAYLA MÜŞTERİSİ ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞMEDE YER ALDIĞI – BANKANIN BORÇLUSUNA KARŞI İLERİ SÜREBİLECEĞİ REHİN HAKKINI BORÇLUNUN ALACAKLISINA KARŞI DA İSTİHKAK İDDİASI OLARAK İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ ÖZET: Somut olayda, esasen rehin hakkı, bankayla müşterisi arasında imzalanan sözleşmede de yer aldığından, bankanın borçlusuna karşı ileri sürebileceği rehin hakkını, borçlunun alacaklısına karşı da istihkak iddiası olarak ileri sürülebileceğinin kabulü zorunludur. O halde, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Somut olayda, davalı 3.kişi banka,…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri