Konu: istihkak davası şartları

İstihkak Davası Devam Ederken Satış

İstihkak Davası Devam Ederken Satış Olur Mu? İstihkak dava sürecinde satış işlemleri; eşya hukukunda, miras hukukunda ve icra hukukunda ayrı ayrı değerlendirilmektedir. İstihkak davaları genellikle Yüksek Mahkeme kararları gereğince takip hukuku kapsamındaki davalardan oluşmaktadır. Kelime anlamıyla “hak ediş, hak kazanma” gibi anlamlara gelen istihkak, özellikle mülkiyet hakkının tespitine değil, uygulanan haczin belli bir hak iddiasına karşı geçerli sayılmasının tespitini konu edinmektedir. Hukuk sistemimizde taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde “mülkiyet hakkı” ya da diğer bir ayni hak iddiası ile açılan davalara istihkak davası denilmektedir. Yazımızın başında bahsettiğimiz üzere farklı özel hukuk alanlarının da kapsamına giren istihkak davaları, üç farklı türe sahiptir….

Miras İstihkak Davası

Miras İstihkak Davası Miras İstihkak Davası, Miras bırakanın ölümü üzerine mirasçılar, külli halefiyet yoluyla kendiliğinden terekede yer alan her mala ve hakka sahip olduklarından, onların tereke üzerindeki kendilerine intikal etmiş bu haklara dayanarak terekeye kısmen veya tamamen el koymak isteyen kişilerden bunları talep etmeleri mümkündür. Böylece mirasçılar, el konulan taşınırları, istihkak yada zilyetlik davaları ile; başkasının adına tescil edilen taşınmazları tapu kütüğünün düzeltilmesi davasıyla, tecavüz edilen taşınmazları müdahalenin men’i davası ile; sahip oldukları alacak haklarını da bu hakları ileri sürerek ya da tespit davası ile korurlar. Miras sebebiyle istihkak davası açacak olan kişi yasal ya da atanmış mirasçı sıfatına sahip…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri