İşe İade Avukatı Ankara

İşe İade Avukatı Ankara – Ücretleri  ve İşe İade Başvuru Süreci. İşçilerin işe iade edilmesi için başvuru süresi hak düşürücü bir süre olduğundan bu süreler tamamlanmadan önce işe iade başvurusu yapılması gerekmektedir. Ülkemizde uygulamaya konan yeni düzenlemelere göre iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini iddia eden işçi alacağının tazmini ve işe iade başvurusunu mahkemeden önce arabuluculuk bürosuna yapmak zorundadır.

Buradan olumlu veya istenilen bir sonuç alınamaması halinde işe iade davası açarak haksızlık sebebiyle uğranılan zararın tazminini veya işe iade başvurusunu yapabilmektedir.

İşe İade Başvurusu İçin Arabulucuya Ne Zamana Kadar Başvurulmalıdır?

İşe iade davasında arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle iş mahkemesine dava açılmadan önce arabulucuya işe iade başvurusu yapılmalıdır. Arabuluculuk müessesesi işçi ve işvereni bir araya getirerek meydana gelen uyuşmazlığın çözümüne aracılık etmekte dava açılmasına gerek kalmadan meydana gelen sorunu çözmeye çalışmaktadır.

İşe iade davası arabuluculuk yolu tüketildikten sonra açılabileceğinden arabulucuya başvuru süresi önem arz etmektedir. İş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işveren arasında haksız fesih sebebiyle kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmaktadır. Bu başvuru iş sözleşmesinin işçiye tebliğ edilmesinin ardından 30 gün içinde arabuluculuk bürolarına yapılmalıdır.

İşe İade Süreci Arabuluculukta Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İşe iade sürecinde arabulucuda işçi ve işverenin uyuşmazlığa neden olan konuda anlaşmaları amaçlanmaktadır. İşçi arabuluculuk bürosuna müracaat ettikten sonra arabulucu işverene davetiye göndererek tarafları bir araya getirmeye davet etmektedir. İşveren 1 ay içinde bu davetiyeye yanıt vermezse doğrudan işçinin iş davası açma hakkı doğacaktır.

İşveren işçi ile bir araya gelip arabulucu huzurunda anlaşma yapmayı kabul etmesi halinde iki tarafa da uygun olacak bir tarihte buluşma ayarlanmaktadır. Konunun ve iki tarafın şartlarına göre değişmekle birlikte arabulucuda en geç 1 ay içinde işe iade sürecinin sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.

İşe İade Avukatı Ankara

İşçilerin çalışma sözleşmeleri sadece 4857 kanunda yer alan maddeler ile feshedilebilir. Onun dışında sözleşmelerinin iptal olması söz konusu olmaz. İş kanununda yer alan 18, 19, 20, 21, 22 ve 29. Maddelerdeki bilgilere göre işçiler kendi haklarını savunmak amacıyla işe iade davası açabilir.

İşe İade Davası İçin İstenen Şartlar

Aşağıda işten çıkarılan işçilerin işe iade davası açabilmesi için istenen şartlar yer alır. Bu şartlar şu şekildedir:

 • İşten çıkarılmak için herhangi bir geçerli sebebin belirtilmemiş olması durumu olması gerekir.
 • İşveren kişinin işletmesinde ya da firmasında çalışan kişi sayısının en az 30 olması şartı istenir.
 • İşten çıkarılan kişinin çıkarıldığı yerde en az 6 aydır çalışması şartı aranır.
 • İşçilerin işe iade davası açabilmesi için mahkemeye iş sözleşmelerinin iptalinden sonra 1 ay içerisinde başvurması gerekir.

İşe İade Süreci Nasıl İşler?

İşçiler, iş sözleşmelerinin iptalinin ardından bir ay içerisinde İşçi Mahkemeleri’ne başvurur. İşveren kişiler mahkeme kararından sonra 1 ay içerisinde işçiyi tekrar işe almazsa işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı öder. Bunun yanı sıra işe iade için açılan davalarda iş akdinin feshinden doğan kıdem – ihbar tazminatı ile ödenmemiş ücret gibi işçilik alacakları herhangi bir şekilde istenemez. Bunun sebebi feshin geçersizliği ile birlikte işe iade ve feshin sonucuna bağlı olan tazminatların istenmesi birbiri ile çelişki halindedir.

Görevli ve Yetkili Mahkemeler

İşe iade davası açmak isteyen kişiler için görevli olan mahkeme İş mahkemeleridir. Bazı yerlerde İş Mahkemeleri bulunmayabilir. Bu durumda işçiler Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurabilir. Burada Asliye Hukuk Mahkemesi İşçi Mahkemesi sıfatındadır. Davada yetkili mahkeme ise kanunda yer alan maddelere göre işverenin ikametgâhı sayılan yer mahkemesi ya da işçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir.

 1. Kanunu’nda Yer Alan Maddeler

Aşağıda 4857. Kanunu’nda yer alan ve işçilerin hakları ile ilgili maddelerden bazıları listelenir:

 • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri
 • Süreli fesih
 • Feshin geçerli sebebe dayandırılması
 • Sözleşmenin feshinde usul
 • Fesih bildirimine itiraz ve usulü
 • Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi
 • Yeni işverenin sorumluluğu
 • İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
 • İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
 • Derhal fesih hakkını kullanma süresi
 • Yeni iş arama izni
 • Çalışma belgesi
 • Toplu işçi çıkarma
 • Asgari ücret
 • Yarım ücret
 • Fazla çalışma ücreti
 • Zorunlu nedenlerle fazla çalışma
 • Olağanüstü hallerde fazla çalışma
 • Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma
 • Saklı haklar
 • Hafta tatili ücreti
 • Genel tatil ücreti
 • Geçici iş göremezlik
 • Ücret şekillerine göre tatil ücreti
 • Tatil ücretine girmeyen kısımlar
 • Yüzdelerin ödenmesi
 • Yüzdelerin belgelenmesi
 • Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri.

İşe İade Davası Ne Zamana Kadar Açılmalıdır?

Arabuluculuk kurumundan istenilen sonucun alınamaması halinde ya da tarafların anlaşamadıklarını tutanak altına aldıkları tarihten itibaren 15 gün içinde işe iade davası açılmalıdır. İşe iade başvuru süresi arabuluculuk işleminin ardından da dikkate alınmakta bu sürenin takip edilmeyip geçirilmesi halinde dava açma hakkı elden gitmektedir.

Bu sebeple hem arabuluculuk sürecinde işverene karşı daha güçlü durmak ve hakların savunulması hem de mahkemenin süresi içinde açılması gibi şekil şartlarının yerine getirilmesi bakımından iş davalarında uzman avukat ve avukatlık bürolarından hukuki destek alınmasında fayda vardır.

İşe İade Davası İş Mahkemesinde Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İşe iade davalarının açıldığı iş mahkemesinin yoğunluğu, dava dosyasının içeriği, delilleri gibi süreçler davaların sonuçlanması doğrudan etkileyen işlemlerdir.

2019 işe iade davaları için Adalet Bakanlığı tarafından 540 günlük bir sürede iş mahkemesinden karar alınması öngörülmüştür. Ancak bu süreye istinaf ve temyiz yargı yoluna başvurulması dahil değildir. iş davalarında uzman avukatlık bürolarıyla çalışmanız bu sürenin kısalmasına ve davanın etkili bir biçimde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Yargıtay Kararları – İşe İade Avukatı Ankara

İŞE İADE DAVASI – DAVACININ İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA SÜRESİ İÇİNDE İŞVERENE İŞE BAŞLAMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU – TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE KANUNA UYGUN OLAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: İşverenin mahkeme kararının sonuçlarını bertaraf etmek amacıyla yaptığı eylemler hukuka aykırı olup davacının şahsi menfaatleri ihlal edildiğinden ihlalin ve kusurun özel ağırlığına göre manevi tazminat verilmelidir.

İşe başlatmama tazminatı süresi içinde işe başlatılması için başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmamanın müeyyidesi olup davalı işverenin mahkeme kararının sonuçlarını bertaraf etmek amacıyla işlediği davacının kişilik haklarını zedeleyen hukuka aykırı eylemi davacıya işe başlatmama tazminatı yanında ayrıca manevi tazminat ödenmesini de gerektirir.

Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan avukatlık ücreti vekaleti tarifesi uyarınca İşe İade Avukatı Ankara avukat ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine.

4 SORULAR

 1. HEDİYE COŞAR dedi ki:

  İşe İade Avukatı Ankara Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 2. MELİSA ÖZGEDİK dedi ki:

  İşe İade Avukatı Ankara Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 3. HÜSEYİN USUL dedi ki:

  İşe İade Avukatı Ankara Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 4. ARİF ŞALGALI dedi ki:

  İşe İade Avukatı Ankara dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri