Konu: İşe İade Davası Yargıtay Kararları

İş Hukuku Yargıtay

İş Hukuku Yargıtay. İş Kanunu ile Türkiye’de çalışan işçilerin hakları korunur ve işçilerin haksız yere işten çıkarılma gibi durumlarında da İşçi Mahkemeleri sayesinde işçilerin açtıkları işçi davaları İş Kanunu’nun maddelerine göre uygulanarak işçi lehine sonuçlar elde edilir. Özellikle işçilerin zorunlu sebeplerden dolayı işlerinden belli bir süre izin almaları konusunda iş hukukunda açıklamalar yapılır. İş hukukuna göre, işçilerin mağdur olmaması ve haklarını koruyabilmeleri için İşçi Mahkemeleri, genellikle işçilerin lehine kararlar verir. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı almak için başvuruda bulunan işçilerin ilk önce kıdem tazminatının ödenmesinde gerekli şartları yerine getirmesi gerekir. Yerine getirilmesi gereken şartlardan en önemlisi iş sözleşmesini, işçilerin hangi amaçla feshetmesidir….

İşe İade Avukatı Ankara

İşe İade Avukatı Ankara – Ücretleri  ve İşe İade Başvuru Süreci. İşçilerin işe iade edilmesi için başvuru süresi hak düşürücü bir süre olduğundan bu süreler tamamlanmadan önce işe iade başvurusu yapılması gerekmektedir. Ülkemizde uygulamaya konan yeni düzenlemelere göre iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini iddia eden işçi alacağının tazmini ve işe iade başvurusunu mahkemeden önce arabuluculuk bürosuna yapmak zorundadır. Buradan olumlu veya istenilen bir sonuç alınamaması halinde işe iade davası açarak haksızlık sebebiyle uğranılan zararın tazminini veya işe iade başvurusunu yapabilmektedir. İşe İade Başvurusu İçin Arabulucuya Ne Zamana Kadar Başvurulmalıdır? İşe iade davasında arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle iş mahkemesine dava açılmadan…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri