İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olmaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur. (9.HD. 2009/3160 E. 2011/1069 K.)

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi İhtarname Nasıl Çekilir

İşe Gelmeme Nedeniyle İşçiye ihtaname konusu ile ilgili olarak ihtarnamenin ne anlama geldiğini açıklamakda fayda var, her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, noterlerin genel olarak yapacakları işler arasında sayılmaktadır. İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir.

İHTARNAME TAZILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

İşe Gelmeme Nedeniyle İhtarname çekilirken, İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,  İhtar ve ihbar konusunu,  İstemde bulunanın imzasını,  Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), başlıklar altında yazılır.

İŞE GELMEME NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ NASIL YAPILIR

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi, Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:  İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi ile ilgili işveren, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,  İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumlarını gerekçe göstererek iş akdini feshi hakkına sahiptir.

İŞE GELMEM NEDENİYLE İŞ AKDİNİ SONA EREN İŞÇİ NE YAPMALIDIR

İŞÇİ İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR : İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin (sözleşmesi) feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde işe iade davası açabilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin açmış olduğuişe iade davaları seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

İŞÇİNİ KIDEM İHBAR TAZMİNAT ALACAKLARI İÇİN DAVA AÇABİLİR: İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin (sözleşmesi) feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı idda ederek, işçi tazminat alacakları için iş mahkemesine dava açabilir.

İŞÇİNİN İŞE GELMEMESİ

İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olmaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur. (9.HD. 2009/3160 E. 2011/1069 K.)

İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir. (9.HD. 2009/35314 E. 2011/50149 K.)

İŞE GELMEME NEDENİYLE İHTARNAME ÖRNEĞİ

… … NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME
İHTAR EDEN                :

TC KİMLİK NUMARASI  :

ADRES                  :

VEKİLİ                   : Avukat İlkay UYAR KABA

ADRES                   :

İHTAR EDİLEN        :

ADRES                  :

KONU                    :  İşe gelmemeniz hakkındadır.

AÇIKLAMA            :
İHTAR EDEN VEKİLİ                                                  AV. İLKAY UYAR KABA

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/….

İHTAR EDEN VEKİLİ                                                  AV. İLKAY UYAR KABA

8 SORULAR

 1. BİLAL BİÇER dedi ki:

  İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 2. ÖZER ERKÖSE dedi ki:

  İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 3. NEJAT YÜCE dedi ki:

  İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. HAZAL ÖZKAN dedi ki:

  İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 5. TUĞRA ÜNLÜ dedi ki:

  İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 6. NEVAL TAŞTAN dedi ki:

  İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 7. gamze dedi ki:

  devamsızlık dan çıkış yapacağım fakat çıkış nedeni eskiden devamsızlık vardı şimdi kaldırılmış çıkış kodu ne olmalı. şimdiden teşekkürler.

 8. CAN GÜRIŞIK dedi ki:

  İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri