İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti

İNŞAATTAKİ EKSİKLİKLERİN TESPİTİ

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti için henüz dava açılmamış olan hallerde delil tespiti, esas hakkındaki davaya bakacak olan mahkemeden veya üzerinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak dinlenilecek kişinin oturduğu yer sulh mahkemesinden istenir.

İNŞAATTAKİ EKSİKLİKLERİN TESPİTİ NASIL TALEP EDİLİR

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti için, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti davasında delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen haller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi halinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dahilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır.

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Davasında, delil tespiti talebi dilekçeyle yapılır. Dilekçede tespiti istenen vakıa, tanıklara veya bilirkişilere sorulması istenen sorular, delillerin kaybolacağı veya gösterilmesinde zorlukla karşılaşılacağı kuşkusunu uyandıran sebepler ile aleyhine delil tespiti istenen kişinin ad, soyad ve adresi yer alır. Tespit talebinde bulunan, durum ve koşulların imkan vermemesi nedeniyle, aleyhine tespit yapılacak kişiyi gösteremiyorsa talebi geçerli sayılır. Mahkeme tarafından belirlenen tespit giderleri avans olarak ödenmedikçe sonraki işlemler yapılmaz.

İnşaattaki Eksikliklerin Tespit talebi mahkemece haklı bulunursa karar, dilekçeyle birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. Kararda ayrıca, delil tespitinin nasıl ve ne zaman yapılacağı, tespitin icrası esnasında karşı tarafın da hazır bulunabileceği, varsa itiraz ve ilave soruların bir hafta içinde bildirilmesi gerektiği belirtilir. Talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunluluk bulunan hallerde, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da delil tespiti yapılabilir. Tespitin yapılmasından sonra, tespit dilekçesi, tespit kararı, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece kendiliğinden diğer tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde delil tespiti kararına itiraz edebilir. İnşaattaki Eksikliklerin tespiti hangi delille tespit edileceğine karar verilmişse, bu kararın yerine getirilmesinde o delilin toplanmasına ilişkin hükümler uygulanır.  Delil tespiti dosyası, asıl dava dosyasının eki sayılır ve onunla birleştirilir. Asıl davanın taraflarından her biri, iddia veya savunmasını ispat için bu tutanak ve raporlara dayanabilir.

9 SORULAR

 1. BATURAY KOCATÜRK dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 2. İBRAHİM ALTIKULAÇ dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 3. ERDAL EDİZ dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 4. AYŞENUR AKBAL dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 5. MERT OKTAR dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 6. OSMAN ÇİÇEK dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 7. BENGİSU ÖĞÜT dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. CEVDET ÇOBANOĞLU dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 9. NURCAN EKEN dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri