Hesaptaki Blokenin Kaldırılması

Hesaptaki Blokenin Kaldırılması Nasıl Olur? Zamanında bankalara veya vergi dairesine borcu olup bu borcu ödemeyen vatandaşların hesaplarına bankalar ve kurumlar tarafından bloke işlemleri uygulanır. Hesaba bloke işlemlerinin uygulanmasındaki amaç, bankaların ve vergi dairesinin borcunu ödememiş olanların hesaplarındaki paradan alacakları borcu kolay bir şekilde temin etmeleridir.

Vatandaşların hesapları bloke olduğu zaman hiçbir koşulda hesaplarındaki parayı kullanamaz ve hesapları ile ilgili işlemler yapamaz. Bu bloke olayının kaldırılmasını isteyenler, ilk önce borcu oldukları yerlere bütün borçlarını ödeyerek borçlarını kapatmaları gerekir. Daha sonra vergi dairesine veya müşterisi oldukları bankaya giderek bloke kaldırma işlemi için başvuruda bulunabilirler.

Blokenin Nedenleri

Vatandaşların banka hesaplarına bloke işlemlerinin uygulanmasındaki en büyük sebep geçmiş zamanda birçok bankaya ve devlet kuruluşlarına borçlarının olup bu borçları ödememesidir. Bloke koyulmasının en büyük avantajı, borcu olanlardan alınacak parayı banka hesaplarına bloke koydurarak banka hesaplarındaki paradan kolay bir şekilde temin etmektedir. Vatandaşların borçları ne kadarsa bloke işlemlerinde banka hesaplarından o kadar para geri alınır.

Bloke işlemlerini kaldırmak isteyenlerin bütün borçlarını ödeyip borçlarını ödediklerine dair belgeyi bankaya veya vergi dairesine götürerek bloke iptal işlemleri için başvuruda bulunmaları gerekir. Blokelerinin kaldırılması için vatandaşların bütün borçlarını ödeyip kapatmaları gerekir. Ayrıca borçlarını kapattıklarına dair dekont veya makbuzu muhakkak temin etmeleri gerekir.

Blokenin İptali

Vatandaşların hesaplarına bloke koyulması durumunda hesaplarındaki blokeyi kaldırmak istedikleri zaman ilk önce bütün borçlarını ödeyip kapatmaları gerekir. Vatandaşlar, borçlarını ödedikleri zaman borcu ödediklerine dair dekontu alarak müşterisi oldukları en yakın bankanın şubesine veya vergi dairesine giderek hesaplarındaki blokeyi kaldırabilir.

Bunun dışında vatandaşlar bloke kaldırmak için bankanın internet veya telefon uygulamasını kullanarak da kolay ve hızlı bir şekilde bloke kaldırma işlemlerini yapabilir. Vatandaşlar hesaplarındaki blokeyi kaldırdıkları zaman hesapları ile ilgili bütün işlemleri yeniden yapabilir ve hesaplarındaki parayı kullanabilir.

Yeni Hesap Açılması

Başka bir bankadan yeni bir hesap açılması durumunda bloke olan hesapta yapılmayan işlemler ve paranın kullanılmaması durumunda açılan yeni hesapta bu işlemlerin hepsi kolay bir şekilde yapılabilir. Fakat yeni hesapta da borçların olması durumunda yeniden bloke işlemine maruz kalınabilir. Bu yüzden yeni hesap açmak blokeyi kaldırmak için pek uygun değildir. Sadece  bir süreliğine kullanılmayan paralar kullanılabilir veya yapılamayan işlemler yeni hesap üzerinden yapılabilir.

Bunun için vatandaşların blokelerini kaldırmaları için tek yapmaları gereken şey bütün borçlarının tamamını ödeyerek borçlarını kapatıp blokelerini kaldırmak için başvuruda bulunmaları gerekir. Vatandaşlar, bütün borçlarını ödedikten sonra hesaplarındaki blokeyi kaldırmak için vergi dairelerine veya müşterisi olan bankanın şubesine giderek bloke kaldırma işlemlerini yaptırabilir.

Vatandaşlar, bloke kaldırma işlemlerini yapmak için bankalara veya vergi dairesine bütün borçlarını kapattıklarına dair makbuz veya dekontu teslim etmesi gerekir. Bu şartlar doğrultusunda vatandaşların bloke işlemleri kaldırılmış olur.

Hesaptaki Blokenin Kaldırılması

Hesaptaki Blokenin Kaldırılması, borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallarıyla taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur. Borçlu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıslar, taşınır mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı bir ayni hakkının bulunması veya taşınır malın üçüncü şahıs tarafından haczedilmiş olması halinde bu hususu haciz yapan memura beyan etmek ve beyanının haciz tutanağına geçirilmesini talep etmek, haczi yapan memur da borçluyu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahısları bu beyana davet etmek zorundadır.

Bu tür mallar ile üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en sona bırakılır. Ancak haczolunan taşınmaz artırmaya çıkarılmadan borçlu borcun itfasına yetecek taşınır mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse taşınmaz üzerinde haciz baki kalmak üzere önce gösterilen taşınır veya alacak da haczolunur. şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan taşınmazın idare ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine icra dairesi müdahale etmez.  Hasılatı paraya çevirme masraflarını ve icabında muhafaza ve idare masraflarını tecavüz etmeyeceği muhakkak olan şeyler haczolunmaz.

Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz taşınır mallarda tasarruf edemez. Haczi koyan memur hilafına hareketin cezai mesuliyeti müstelzim olduğunu borçluya ihtar eder.  Haczedilmiş olan taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi niyetle iktisap ettiği haklar saklıdır. İyi niyet kaidelerine aykırı olarak mahcuz taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın iktisap ettiği, haklar, alacaklının hacizle o mala taallük eden haklarını ihlal ettiği nispette batıldır.

7 SORULAR

 1. TUĞRUL KARAMERCAN dedi ki:

  Hesaptaki Blokenin Kaldırılması Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 2. NEVAL TAŞTAN dedi ki:

  Hesaptaki Blokenin Kaldırılması Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 3. NİMET ÇOLAK dedi ki:

  Hesaptaki Blokenin Kaldırılması Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 4. HÜSEYİN USUL dedi ki:

  Hesaptaki Blokenin Kaldırılması hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 5. SEDANUR MEMİŞOĞLU dedi ki:

  Hesaptaki Blokenin Kaldırılması Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 6. BELGİN CELTEMEN dedi ki:

  Hesaptaki Blokenin Kaldırılması Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 7. MEDİHA DURAN dedi ki:

  Hesaptaki Blokenin Kaldırılması Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri