Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Asliye Hukuk Mahkemesine Davası ile açılan davalar görülürken, ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir .

Asliye Hukuk Mahkemesi dava duruşmasında, mahkeme, öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir; gerektiği takdirde kararını vermeden önce, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinleyebilir. Asliye Hukuk Mahkemesi, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve gerekli incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. Çıkarılacak davetiyede, duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında, taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca ihtar edilir.

Asliye Hukuk Mahkemesinde duruşmda, hakim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder .Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hakim, tarafları sulhe teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARAR

Asliye Hukuk Mahkemesinde, Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir. Asliye Hukuk Mahkemesinde, Mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkartılacak olan davetiyede, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir. Asliye Hukuk Mahkemesinde, Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür.

Temyiz Nasıl Yapılır – Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar, Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması, Dava şartlarına aykırılık bulunması, Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi, Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması konularını inceler.

Asliye hukuk mahkemesine dava nasıl açılır ile ilgili diğer konu başlıkları, asliye hukuk mahkemesine dava nasıl açılır, asliye hukuk mahkemesine dava nasıl görülür, asliye hukuk mahkemesine dava ne kadar sürer, asliye hukuk mahkemesinde hangi davalar görülür, asliye hukuk mahkemesinin görev alanları, asliye hukuk mahkemesi dava sorgulama, asliye hukuk mahkemesi davaları, asliye hukuk mahkemesi tazminat davası, asliye hukuk mahkemesi tazminat davası dilekçe örneği, asliye hukuk mahkemesine dava açma ücreti, asliye hukuk mahkemesine dava açma dilekçe örneği, asliye hukuk mahkemesine itiraz dilekçesi, asliye hukuk mahkemesi ön inceleme duruşması, asliye hukuk mahkemesi tazminat davası nasıl açılır, asliye hukuk mahkemesine dava dilekçesi nasıl yazılır, asliye hukuk mahkemesi kararları nasıl temyiz edilir, asliye hukuk mahkemesi alacak davası, asliye hukuk mahkemesine davası, ilk-ay hukuk bürosu avukatları ankara.

Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır