Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır? Asliye hukuk mahkemesine dava açma uygulamasıyla ilgili hükümler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Hukuk sistemimizde davalar; hukuk ve ceza davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Ceza davalarının açılması için suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan suç duyurularının ardından yetkili makamlarda ceza davaları açılabilmektedir. Ancak hukuk davaları başvuru yoluyla açılabilmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi hukuk davalarının usul ve esasları belirli bir çerçeve içine alınmıştır.

Asliye hukuk mahkemesine dava açmak, mahkeme huzurunda bir hakkın talep edilmesi anlamına gelmektedir. Söz konusu hak talebi bir kişiye yöneltilmiş olabileceği gibi aynı zamanda bir kuruluşa karşı da yöneltilmiş olabilmektedir. Asliye hukuk mahkemesine dava başvurusunda bulunduktan sonra mahkeme gerekli araştırmayı ve değerlendirmeyi yaparak, hakkın sahibine geri verilmesine ya da talebin reddedilmesine karar verecektir.

Dava Başvurusu Nasıl Yapılır?

Asliye hukuk mahkemesine dava başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, dava konusuyla ilişkili olarak yetkili ve görevli mahkemeye başvurmak zorundadır. Yetkili ve görevli mahkemenin alanına giren davalarda başvuru mahkemeye sunulacak dilekçe yoluyla açılmaktadır. Bunun yanında dava talebinde bulunan kişi veya kişiler, yargılamanın yapılabilmesi için gerekli olan harç ve gider avansını, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu uyarınca peşin olarak mahkeme veznesine ödemek zorundadır. Aksi halde sadece dava dilekçesi ile asliye hukuk mahkemesine başvuruda bulunmak yeterli olmayacaktır. Bu sebeple asliye hukuk mahkemesine dava açmak isteyen kişilerin, önceden adliyeye giderek ya da başka yollarla dava harç ve gider avansının tutarı hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye edilmektedir. Bu işlemlerin ardından dava talebinin bulunduğu dilekçe mahkemenin esasına kaydedilir ve asliye hukuk mahkemesine dava açılmış olur.

Dava Açmak İçin Avukat Tutmak Gerekli Midir?

Adliyede hukuk davası açmak için avukata vekalet vermek zorunlu değildir. Ancak davaların avukat aracılığıyla takip edilmesi hukukta haklı çıkmak için önemli bir unsurdur. Bu sebeple açılacak davalarda alanında uzman avukatlardan profesyonel destek alınması yaşanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesi bakımından önem teşkil etmektedir.

Avukata vekalet vermek isteyen kişiler, tahsis ettikleri avukat ile avukatlık hizmet sözleşmesi imzalamalıdır. Daha sonra noter huzurunda avukat için vekaletname çıkartılmalıdır. Avukat vekaletnamesinden sonra dava dilekçesi hukuki usul ve esaslara uygun olarak gerekli delillerle birlikte hazırlanabilmektedir. Çünkü Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesinde yer alan hükümlere göre dava konusu ne olursa olsun her dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar vardır.

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Dava dilekçesinin en üst kısmında başvurulan mahkemenin adının yer alması gerekmektedir. Yazılacak mahkeme adı görevli ve yetkili mahkeme olmalıdır. Bunun ardından;

 • Davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri
 • Avukata vekalet vermişse, vekilin adı, soyadı, adresi,
 • Davalının adı, soyadı, adres bilgileri
 • Dava konusu, açıklamalar, deliller, hukuki sebeper
 • İmza

Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Asliye Hukuk Mahkemesine Davası ile açılan davalar görülürken, ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir .

Asliye Hukuk Mahkemesi dava duruşmasında, mahkeme, öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir; gerektiği takdirde kararını vermeden önce, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinleyebilir. Asliye Hukuk Mahkemesi, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve gerekli incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. Çıkarılacak davetiyede, duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında, taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca ihtar edilir.

Asliye Hukuk Mahkemesinde duruşmda, hakim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder .Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hakim, tarafları sulhe teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARAR

Asliye Hukuk Mahkemesinde, Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir. Asliye Hukuk Mahkemesinde, Mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkartılacak olan davetiyede, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir. Asliye Hukuk Mahkemesinde, Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür.

Temyiz Nasıl Yapılır – Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar, Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması, Dava şartlarına aykırılık bulunması, Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi, Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması konularını inceler.

Asliye hukuk mahkemesine dava nasıl açılır ile ilgili diğer konu başlıkları, asliye hukuk mahkemesine dava nasıl açılır, asliye hukuk mahkemesine dava nasıl görülür, asliye hukuk mahkemesine dava ne kadar sürer, asliye hukuk mahkemesinde hangi davalar görülür, asliye hukuk mahkemesinin görev alanları, asliye hukuk mahkemesi dava sorgulama, asliye hukuk mahkemesi davaları, asliye hukuk mahkemesi tazminat davası, asliye hukuk mahkemesi tazminat davası dilekçe örneği, asliye hukuk mahkemesine dava açma ücreti, asliye hukuk mahkemesine dava açma dilekçe örneği, asliye hukuk mahkemesine itiraz dilekçesi, asliye hukuk mahkemesi ön inceleme duruşması, asliye hukuk mahkemesi tazminat davası nasıl açılır, asliye hukuk mahkemesine dava dilekçesi nasıl yazılır, asliye hukuk mahkemesi kararları nasıl temyiz edilir, asliye hukuk mahkemesi alacak davası, asliye hukuk mahkemesine davası, ilk-ay hukuk bürosu avukatları ankara.

Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

 

50 SORULAR

 1. İNAN PİÇAKCI dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 2. NAZLI ŞEN dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. LEYLA SEZGİN dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 4. ABDURRAHMAN KARAALIN dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 5. RIDVAN ELİBOL dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 6. DEFNE YETİŞ dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 7. MİNA GÜNTÜRK dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 8. MERVENUR TURFAN dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 9. CİHAT ÇELİK dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 10. ŞEYDA ÜN dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 11. MERİH AKTOZ dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 12. İNAN PİÇAKCI dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 13. NADİDE SALTIK dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 14. ECENAZ PETÜK dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 15. GONCAGÜL POLAT dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 16. AYSUN ÖZDER dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 17. NERİMAN BELDEK dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 18. NİLÜFER MUŞ dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 19. AYTEKİN ZOBU dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 20. SİBEL TAŞÇI dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 21. ALİRIZA ÇUHACI dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 22. TUNA ÖKSÜZ dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 23. KEVSER İLARSLAN dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 24. ONURCAN SONCU dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 25. Asu dedi ki:

  Merhabalar
  Kuaforum sacimi yakti maddi manevi tazminat davasi acmak istiyorum asliye hukuk mahkemesine acabikiyor muyum

 26. BENGİSU ÖĞÜT dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 27. NİMET ÇOLAK dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 28. ATIL POTUK dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 29. TAHACAN MAHİROĞLU dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 30. ABDULKADİR YÜKSEL dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 31. BERFU MEHMET dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 32. PINAR DEMİRKAN dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Davayı açma şartları nelerdir..

 33. CEYDA KUZUCU dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 34. BEKİR TAMER dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 35. FERİT VARÜRER dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 36. BATU KIZANLIKLI dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 37. MEHTAP OFLAZ dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 38. OKAN TANRIVERDİ dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 39. SİNAN OKTAY dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 40. SONAY YUMRUTAŞ dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 41. IŞIK EROL dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 42. CENK ALTINIŞIK dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 43. MURATCAN ŞİRİN dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 44. ATANUR DİDİN dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 45. EGEMEN CEMRİ dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 46. ŞÜKRÜ YOZGAT dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 47. TOYANÇ BAĞ dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 48. DENİZALİ KAVLAK dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 49. MÜCAHİD ARHAN dedi ki:

  Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 50. GÜLİSTAN OLMUŞ dedi ki:

  Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri