Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Talebi | İlk-Ay Hukuk

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Talebi

/Tag:Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Talebi
­

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması
Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Talebi, Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, […]