Konu: Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılır?

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılır?

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılır? Tapu iptal davası açma hususları arasında hukuki ehliyetsizlik, tapuda yanlış bilgi ya da bilgi eksikliği olması gibi durumlar yer almaktadır. Tapu iptal davası sadece dolandırıcılık ya da sahte düzenlemeler nedeni ile açılmamaktadır. Ayrıca tapuda yer alan hatalar nedeni ile de tapu iptal davası açma işlemi yapılabilmektedir. Tapu iptal davası açmak için gereken nedenler şu şekildedir; Taşınmaz malın aile konutu olması ve aile bireylerinin boşanması ya da anlaşmazlık nedeni ile tapu iptal davası açılabilmektedir. Tapunun zamanaşımına uğraması nedeni ile dava süreci başlatılabilmektedir. İmar da yaşanan problemler nedeni ile tapu iptal ve tescil davasına başvuru yapılabilmektedir….

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır? Tapu iptali davası açılması, mülkiyet hakkına dayanmaktadır. Mülkiyet, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu yüzden mahkeme kesin bir hüküm vermeden, talep de kesinleşmeyecektir. Tapu iptali davasında, tapuda halihazırda görülen bir malik vardır. Ancak bu kaydın değiştirilmesi veya iptali istenmektedir. Bu yüzden tapu iptali davasında tapuda görülen kişiye karşı dava açılması gerekecektir. Tapuda sadece taşınmazlar bulunmamaktadır. Aynı zamanda tapuda kayıtlı olan taşınmaza bağlı haklar da yer almaktadır. Bu haklar taşınmazın malikinden başka bir kişiye aitse, davanın bu kişilere karşı da açılması gerekmektedir. Tapu İptal Davası Nerede Açılır? Tapu iptal davası açılırken, söz konusu mal bir taşınmazdır….

Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır

Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır? Tapu ve kadastro davaları, harita üzerinde kaydının bulunmadığı taşınmazların haritaya bağlanması ve tapu kayıtlarında yerini alması amacıyla açılan davalardandır. Taşınmaz üzerinde hak sahipliğini gösteren tapu belgesinin tapu siciline işlenmesi, taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının hukuka uygun bir hale getirilmesi açısından büyük önem taşıyan bir konudur. Bu bağlamda tapu kadastro davaları, tapu siciline kayıtlı olmayan taşınmazlara bir nevi kimlik kazandırılarak, devletin korumuş olduğu mal mülkiyetinin bu taşınmazlar üzerinde de gerçekleşmesi sağlanmasında başvurulan hukuki yollardan biridir. Tapu kadastro davaları, hukuk sistemimizdeki kanunlara göre Kadastro Mahkemeleri’nde görülmektedir. Kadastro mahkemeleri tapu davaları kapsamında şu uyuşmazlıkların çözümünde görev almaktadır: Taşınmazın tapudaki kaydında…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri