Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır? Tapu iptali davası açılması, mülkiyet hakkına dayanmaktadır. Mülkiyet, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu yüzden mahkeme kesin bir hüküm vermeden, talep de kesinleşmeyecektir. Tapu iptali davasında, tapuda halihazırda görülen bir malik vardır. Ancak bu kaydın değiştirilmesi veya iptali istenmektedir. Bu yüzden tapu iptali davasında tapuda görülen kişiye karşı dava açılması gerekecektir. Tapuda sadece taşınmazlar bulunmamaktadır. Aynı zamanda tapuda kayıtlı olan taşınmaza bağlı haklar da yer almaktadır. Bu haklar taşınmazın malikinden başka bir kişiye aitse, davanın bu kişilere karşı da açılması gerekmektedir.

Tapu İptal Davası Nerede Açılır?

Tapu iptal davası açılırken, söz konusu mal bir taşınmazdır. Taşınmazlarla ilgili olan davalarda ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ayrıca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkili mahkemedir ve bu yetkinin tarafların anlaşması sonucu kalkması mümkün değildir. Tapu iptal davası dilekçesinde, tapudaki taşınmaz hakkındaki her türlü bilgi ayrıntısıyla verilmelidir.

Tapu İptal Davası Neden Açılır?

Tapı iptal davasının açılmasının nedenleri birden fazladır. Somut olayın özelliklerine göre dilekçe içerisinde sebebe dayanılması gerekmektedir. Tapu iptal davası açılmasının nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

 1. Aile konutu nedeniyle tapu iptal davası
 2. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal davası
 3. Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal davası
 4. Vekalet görevinin kötü kullanılması nedeniyle tapu iptal davası
 5. İmar uygulaması nedeniyle tapu iptal davası
 6. Mirastan mal kaçırma nedeniyle tapu iptal davası

Tüm bu nedenlere dayanılarak, tapu iptali davası açmak mümkündür.

Tapu İptal Davası Kimlere Karşı Açılır?

Tapu iptal davası açılırken, kime karşı açıldığının belirlenmesi de önemlidir. Tapu iptal davasının açılacağı kişiler ile, tapu tescil davasının açılacağı kişiler farklılık göstermektedir. Tapu iptal davası açılırken karşı taraf, tapuda adına tescil yapılmış kişidir. Burada mülkiyete dayanan bir değişiklik söz konusu olacaktır ve muhatap, tapuda adı yazılı olan kişidir. Ancak bazı durumlarda hem tapu iptalinin hem de tapu tescilinin istenmesi mümkündür. İşte böyle durumlarda sadece tapuda adı yazılı olan kişiye değil başka kurumlara da dava açılması gerekmektedir. Bu kurumlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Hazine
 2. Belediye Başkanlığı
 3. Köy Muhtarlığı

Tapu İptal Davasında Usul:

Tapu iptal davasının açılmasının ardından, işlemlerin yapılması açısından belirli usuller vardır. Bu usuller mahkemece yapılır ancak bilinmesinde fayda vardır. Öncelikle tapu kaydı getirilir ve kayıt nedenlerine bakılır. Tarafların şahitleri dinlenerek gerektiği takdirde keşif yapılır. Duruma göre bilirkişi görüşü alınır ve hakim sonuç olarak bir karara varır. Bu kararın taleple örtüşmesi durumu mümkün olduğu gibi, iptal isteminin reddi ile sonuçlanması da mümkündür. Hakim duruma göre karar verecektir.

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır

Tapu İptal Davası açılırken, kime karşı açılacağı husumet kime karşı açılacağı önemli husulardandır. Tapu İptal Davası açılırken, Tapu İptal Davası Tapuda adına tescil yapılmış kişiye karşı Tapu iptal davası açılır. Tapu iptaliyle birlikte “Tescil” de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine’ye, Köy muhtarlığına, Belediye Başkanlığı’na da husumetin yöneltilerek bu kurumlara karşı Tapu iptal davası açılır.

Yargıtay Kararı – Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAPU KAYDININ İPTALİ İSTEMİ – MİRAS BIRAKANIN EHLİYETLİ OLMASI HALİNDE PAY ORANINDA İSTEKTE BULUNULABİLECEĞİ GÖZETİLEREK MURİS MUVAZAASI İDDİASI BAKIMINDAN İNCELEME YAPILMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuksal nedenlerine dayalı tapu kaydının iptali mümkün olmadığı takdirde tenkis isteğine ilişkindir. Öncelikle temlik tarihinde mirasbırakanın ehliyetli olup olmadığının Adli Tıp 4. İktisas Kurulundan alınacak raporla saptanması, ehliyetli olmadığının anlaşılması halinde davaya katılmayan mirasçıların olurlarının alınması ya da miras şirketine TMK’nun maddesi uyarınca atanacak temsilci aracılığı ile davanın sürdürülmesi ayrıca davada sadece iptal isteğinde bulunulduğu gözetilerek davacıya tescil istekli dava açması için imkan verilmesi açıldığı taktirde eldeki dava ile birleştirilmesi, taraf teşkili sağlandıktan ve tescil davası açılıp eldeki dava ile birleştirildikten sonra davanın kabul edilmesi, miras bırakanın ehliyetli olması halinde pay oranında istekte bulunulabileceği gözetilerek muris muvazaası iddiası bakımından inceleme yapılması ve varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yetinilerek karar verilmiş olması doğru değildir. Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır.

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMAZSA TENKİS DAVASI – MURİS MUVAZAASI – KAYIT MALİKİ MİRASBIRAKANIN DAVA DIŞI MİRASÇISININ BULUNDUĞU – KAYIT MALİKİNİN DOSYADA TARAF OLARAK YER ALMADIĞI – DAVACILARA KAYIT MALİKİNE KARŞI DAVA AÇMALARI İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Kayıt maliki mirasbırakanın dava dışı mirasçısının bulunduğu, mirasçı kayıt malikinin dosyada taraf olarak yer almadığı görülmektedir. Hal böyle olunca, usul ekonomisi ilkesi gözetilerek, davacılara kayıt malikine karşı dava açmaları için süre verilmesi, dava açmaları halinde eldeki dava ile birleştirilmesi, ondan sonra işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır

10 SORULAR

 1. MHAIDI ÇALIŞIR dedi ki:

  Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 2. BERTUĞ KARABULUT dedi ki:

  Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 3. GÜLİSTAN OLMUŞ dedi ki:

  Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 4. ASLIHAN ÇAYLAK dedi ki:

  Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 5. GÜLAY NURLU dedi ki:

  Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 6. KUTAY ÇELİKEL dedi ki:

  Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 7. NİL KİRİŞÇİOĞLU dedi ki:

  Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 8. YÜKSEL ÜŞENMEZ dedi ki:

  Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 9. HEDİYE ALPEREN dedi ki:

  Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 10. SUDE ŞATANA dedi ki:

  Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri