Konu: Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır? İcra takibi başlatma aşmaları yapılacak icra takibine göre değişiklik göstermektedir. İcra takibi, ilamsız, ilamlı ve kambiyo senedine dayalı icra takibi olmak üzere üç farklı şekilde yapılabilmektedir. İcra takibi, herhangi bir alacağın tahsili için icra müdürlüklerinden başlatılan ve alacağın hukuki yollarla tahsil edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Alacaklılar borcun ödenmediği durumlarda bu yola başvurabilir. İlamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi arasındaki temel fark, birinde mahkeme kararı gerekirken diğerinde mahkeme kararına ihtiyaç duyulmamasıdır. İcra takibine borçlu tarafından itiraz edilebilir. Bunun için kanunda belirlenen yöntemler kullanılması gerekmektedir. Çek, poliçe, bono vb. için kambiyo senedine dayalı icra takibinin başlatılması gerekmektedir. İcra…

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? Birikmiş nafaka icra takibi yapılarak tahsil edilebilmektedir. Nafaka, kişinin bakmakla yükümlüğü olduğu kişilere gücü nispetinde ödemesi gereken meblağı ifade etmektedir. Boşanma davalarında anlaşmazlıkların başlıca nedeni olan nafaka sadece boşanma davalarının konusu değildir. Nafaka üç farklı başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar; Yoksulluk nafakası İştirak nafakası Tedbir nafakası Olarak sınıflandırılabilir. Nafaka ödemekle yükümlü olan kişiler ödemelerini yapmadıkları takdirde, nafaka alacaklıları tarafından icraya verilebilir. İcra takibi başlatılarak kişilerin nafakalarını düzenli ödemeleri ve ödemedikleri miktarlarında kanuni yollarla alınmasını mümkün kılmaktadır. Hangi Tür Nafakalar İçin İcra Takibi Başlatılabilir? Nafaka için icra takibi başlatılırken nafaka türüne göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Geçmişe yönelik…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri