İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır? İcra takibi başlatma aşmaları yapılacak icra takibine göre değişiklik göstermektedir. İcra takibi, ilamsız, ilamlı ve kambiyo senedine dayalı icra takibi olmak üzere üç farklı şekilde yapılabilmektedir. İcra takibi, herhangi bir alacağın tahsili için icra müdürlüklerinden başlatılan ve alacağın hukuki yollarla tahsil edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Alacaklılar borcun ödenmediği durumlarda bu yola başvurabilir.

İlamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi arasındaki temel fark, birinde mahkeme kararı gerekirken diğerinde mahkeme kararına ihtiyaç duyulmamasıdır. İcra takibine borçlu tarafından itiraz edilebilir. Bunun için kanunda belirlenen yöntemler kullanılması gerekmektedir. Çek, poliçe, bono vb. için kambiyo senedine dayalı icra takibinin başlatılması gerekmektedir.

İcra Takibi Yöntemleri Nelerdir?

İcra takibi başlatmak için farklı unsurların yerine getirilmesi ve gerekli şartların oluşması gerekmektedir. İcra takibi başlatmak için ilk olarak hangi tür icra takibinin yapılacağının belirlenmesi gerekmektedir. İcra takibi yöntemleri;

 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • Kambiyo senedine dayalı icra takibi

Olarak sınıflandırılabilmektedir. Her bir takip türüne göre farklı resmi işlemlerin uygulanması gerekir. Borç ilişkisinin doğmasının ardından, belirli sürede ödenmeyen borçlar için kişiler devlet eliyle alacaklarını tahsil edebilirler. Bu işlemin yapılması için icra takibi yapılması ön görülmüştür.

İcra takibine karşı borçluların haklarının korunması için itiraz hakkı tanınmıştır. Şayet haksız nedenle icra takibi başlatılmışsa bu durumda kişiler yargı yoluna başvuru yapabilir.

İlamlı İcra Takibi Nedir?

İlamlı icra takibi için gerekli ilk şart mahkeme emrinin bulunmasıdır. Mahkeme kararı veya mahkeme ilamı niteliği taşıyan belgelere sahip olan kişiler ilamlı icra takibi başlatabilmektedir. İcra ve İflas Kanunu kapsamında söz konusu takip için yapılması gerekenler sayılmıştır. İlamlı icra takibi;

 • Para ve teminattan başka borçlar için
 • Para ve teminat için icra takibi

Olmak üzere iki başlıkta toplanabilir. İlamlı icra takibi para ve teminat dışında; taşınır teslimi, çocuk teslimi, tahliye vb. işlemler için de uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra, para alacağının tahsili için ilamlı icra takibi başlatılabilir. Kanunda belirlenen süre içinde takip başlatılan kişi, ilamlı icra takibinin tebliğ edildiği tarihten 7 gün içinde itiraz hakkını kullanabilir. Alacaklılar tarafından bu itirazın kaldırılması için karşı dava açılması mümkündür.

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İcra dairelerine yapılan başvurular sonucu borçlular için ilamsız icra takibi yapılabilmektedir. Bu icra yöntemi için mahkeme kararına ihtiyaç duyulmamaktadır. İlamlı icra takibinden farklı olarak ilamsız icra takibi sadece para ve teminat alacakları için uygulanabilmektedir. Ödeme emrinin gönderilmesinin ardından borçlunun yine itiraz hakkı bulunmaktadır. İcra dairesi tarafından verilen ödeme emrine kişi itiraz dilekçesi ile itiraz edebilir. İtirazın ardından takip durdurulmaktadır.

İlamsız icra takibine itiraz edilmesinin ardından konu yargıya taşınabilmektedir. Mahkeme tarafından verilen kararın ardından ilamlı icra takibi başlatılabilir.

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra takibi nasıl yapılır sorusundan önce İcra takibi nedir sorusuna cevap vermekte yarar var. İcra Takibi genel anlamda icra takiplerine yön ve şekil veren işlemlere icra takibi işlemleri denir. İcra takip işlemleri de Taraf takip işlemleri ve icra takip işlemleri olarak ikiye ayrılır.

İcra takibi işlemleri kural olarak, icra organları tarafından borçluya yapılan cebri icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikte işlemlerdir. Örneğin ödeme emri veya icra emrinin tebliği, haciz ve satış işlemleri, icra takibi işlemleridir.

İcra takibi nasıl yapılır sorusuna cevap olarak  İcra Müdürlüğün de alacağın miktarını içeren dosya ile birlikte icra takibini açmakla başlar. Burada alacağın geçerli bir evrak veya faturaya dayandırılabilmesi olası ve kuvvetlendirici bir ihtimaldir. Kimi zaman senede dayandırılır, kimi zaman mahkeme ilamına, kimi zaman faturaya ya da hiç birşeye dayanmadan alacağın miktarını belirterek de dosya ile icra takibi açılır.

Senette, mahkeme ilanına , faturaya vs. dayandırmak alacağın ispatı açısından önemlidir. Açılan icra takibi ilamlı icra veya ilamsız icra olarak açılmış olur. Dosyayı açtıktan sonraki işlem ise dosyadaki borç miktarını içeren ödeme emrini tebligat ile borçlu tarafa İcra Müdürlüğü’nce gönderilme işlemidir. Sonrasında borçlu ya borcu kabul eder ve öder ya da  kendisi için kanunda yazılı olan itiraz etmek, menfi tespit davası açmak vs. gibi yasal yollara başvurur.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Ticari dünyada sıklıkla tercih edilen bono, senet metni dahilinde bono veya emre yazılı senet ibarelerinin bulunduğu, kayıtsız koşulsuz belirli bir ödeme vaadinin gerçekleştirildiği, belirli bir vadenin bulunduğu, ödeme yerine yer verilen, düzenlemesinin yapıldığı tarafların alacaklı-borçlu şeklinde belirtildiği, düzenlendiği tarih ve yerin belirtildiği ve düzenleyen kişiye ait imzanın bulunduğu kambiyo senededir.

Bono Nedir ve Koşulları Nelerdir?

Üst kısımda belirtildiği gibi bir düzenleme yapısı bulunan bono ile ilgili detaylı maddeler ise;

*Bono ya da emre yazılı olması gerekir

*Belirli bir vadesinin olması gerekir

*Ödeme yerinin belirtilmesi gerekir

*Kime ödeneceğinin belirtilmesi gerekir

*Düzenleme tarihi ve yerinin belirtilmesi gerekir. Vade, ödeme yeri ve düzenleme yeri bononun zaruri olan maddeleri arasında yer almadığı gibi senet üzerinde bulunmaması halinde senedin bono niteliğini tamamlayamaması gibi bir durum söz konusu olamaz.

Bono İcra Takibi Başvurusu Nereye Yapılır?

Bonoya bağlı icra takibi için genel yetkili birim İcra Dairesi olurken, başvurular borçlunun ikamet bölgesinde hizmet veren İcra Dairesi’ne yapılmaktadır. Bu noktada bono içerisinde belirtilmiş olan ödeme yerinde, ödeme yerinin belirtilmemesi üzerine ise ödeme yerinin düzenleme yeri olduğunun kabul edilmesi durumunda ise bononun düzenlendiği yerde hizmet veren İcra Dairesi’ne başvuru yapılır. Eğer icra takibi için yapılacak başvuru talebinde bono üzerindeki borçlu sayısı birden fazla ise icra takibi başvurusu borçlular arasından birisinin ikamet bölgesindeki İcra Dairesi aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

Tacirler ve kamu tüzel kişileri arasındaki bono kaynaklı problemlerde ise bir ya da birden fazla mahkemenin sözleşme çerçevesinde yetkili kılınabilmesi mümkün olmaktadır. Taraflar arasında tersi doğrultuda bir karar alınmadığı müddetçe dava yalnızca sözleşme dahilinde belirtilen bu mahkemelerde görülebilmektedir. Takibe konu olan bono içerisinde yetki sözleşmesi bulunuyorsa ve bu icra takibi HMK’nın yürürlüğe girmesi ardından başlamakta ise yetkili İcra Dairesi bu yetki sözleşmesine göre belirlenebilmektedir. Bono kapsamında icra takibi başlatılabilecek borçlular arasında tanzim eden, cirantalar, bunlara ihval veren kişiler ve bunların yetkisiz olan temsilcileri bulunmaktadır.

Bono İcra Takibi Başlatılması İçin Ödeme Nasıl Çıkartılır?

Bonodan kaynaklı yapılacak icra takibi başvurusu çerçevesinde İcra müdürü tarafından ödeme emrinin gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan şartlar ise;

*Bono icra takibi başvurusunun yasal şartlara uyup, uymadığına bakılır

*Senedin kambiyo senedi türünde bulunup, bulunmadığı incelenir

*İcra takibi alacaklısı olan kişinin takip hakkının mevcut olup, olmadığı araştırılır

*Senedin vadesinin dolup, dolmadığı araştırılarak, uygun şartlarda İcra Müdürü tarafından borçlu/borçlulara ödeme emri gönderimi gerçekleştirilmektedir.

Ödeme Emri İtirazı Ne Zamana Kadar Yapılır?

Bono icra takibi taleplerinin, İcra Müdürü tarafından detaylı bir şekilde uygunluğunun incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında gönderimini yaptığı ödeme emrini almasından sonraki 5 gün içerisinde borçlu/borçlular tarafından başvuru ile İcra Mahkemesi’nden icra takibinin iptal edilmesi istenebilir. Eğer bono vadesi gelmeden önce yapılmış bir icra takibi mevcut ise borçlu/borçluların itiraz süreleri 7 güne çıkmaktadır. Ayrıca ödeme ve mal beyanında bulunma süresi olarak da 10 gün belirlenmiştir.

18 SORULAR

 1. TUĞBA ERONAT dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 2. REŞAT DİKEN dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. SEYFETTİN İLHAN dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. CEYHUN AHUNBAY dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 5. İREM DALKIRAN dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 6. GAMZEGÜL HARMANBAŞI dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 7. CANBERK TURLA dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 8. OKAY AKASYA dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 9. ECENUR KÜNÜÇEN dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 10. ARİ SUNGURTEKİN dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 11. DENİZALİ KAVLAK dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 12. NURETTİN İNCESULU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İcra Takibi Nasıl Yapılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 13. ATA BARAN dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 14. ALEYNA ASILLIOĞLU dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 15. AHSEN OKUTAN dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 16. YONCA ÖZATA dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Davayı açma şartları nelerdir..

 17. DİDEM DİKMEN dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 18. BERKAY DÖNER dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Yapılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri