miras davaları | İlk-Ay Hukuk

miras davaları

/Tag:miras davaları
­

Miras Davası Nedir Nasıl Açılır

Miras Davası Nedir Miras Davaları Nasıl Açılır
Miras davalarına söz konusu olan miras hukuku ile ilgili tüm belirlemeler Türk Medeni Kanunu içinde ortaya konmuştur. Buna göre miras bırakan kişi esas alınmak üzere öncelikle kan hısımları bulunan kişilere miras düşmektedir. Bu tabirden anlaşılması gereken kişilerin birince dereceden mirasçıları olan çocukları ya da onların alt soyları dahil olmaktadır. […]

Miras Kira Davası

Miras Kira Davası
T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas:  2014/10444 Karar: 2014/14548 Karar Tarihi: 22.09.2014

ECRİMİSİL DAVASI – KİRA ESASINA GÖRE BELİRLEME YAPILMASI – TARAFLARIN İBRAZ EDECEĞİ EMSALLER İNCELENEREK DENETLENEBİLİR RAPOR ALINMASI VE OLUŞACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

Ecrimisil hesabı uzmanlık gerektiren bir husus olup, taşınmazın niteliğine uygun bilirkişi marifetiyle keşif ve inceleme yapılarak ve taleple bağlı kalınarak […]