Konu: menfi tespit davası kötü niyet tazminatı

Kötü Niyet Tazminat Davası

Kötü Niyet Tazminat Davası Nedir Nasıl İstenir? Kötü niyet tazminatı, iş güvencesine sahip olmayan işçilerin, işverenden talep edebileceği tazminat türlerinden biridir. Bu tazminat türü, kıdem ve ihbar tazminatından tamamen farklıdır. Kötü niyet tazminatında zikredilen kötü niyet kavramı, kanunda tam anlamıyla tanımlanmamıştır Ancak iş sözleşmesinin sona ermesinde işverenin objektif iyi niyet kurallarına ve dürüstlük ilkesine uymaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Burada bir hakkın kötüye kullanılması söz konusudur. Kötü niyet tazminatının talep edilebilmesi için en önemli ön şart, iş güvencesi kapsamında olmamaktır. İş güvencesi kapsamında olan işçilerin özellikleri şunlardır: İşyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması İşçinin en az 6 aylık kıdeme sahip olması…

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır? Menfi tespit davasının konusu, icra hukuku kapsamına alınmış olup borçlu durumunda gözüken kişinin, icra takibinden önce veya icra takibi sırasında borçlu bulunmadığını ispat etmesiyle ilgilidir. Hakkında düzenlenen icra takibinden önce menfi tespit davası açmak isteyen kişi, yetkili mahkemeye başvurarak icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilmektedir. Ancak icra takibinin uygulamaya konulmasından sonra açılan menfi tespit davasında ise ihtiyati tedbir yolu ile icra takibini durdurmak mümkün değildir. Bu durumda borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, yetkili mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmesini talep…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri