Konu: ipotek Fekki davası

İpotek Uyarlama Fekki Kaldırma Davası

İpotek Uyarlama Fekki Kaldırma Davası İpotek Davası konusunu anlatımı yapmadan önce İpotek ile ilgili bilinmesi gereken konular, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez.İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır.ipotek Fekki davası, ipotek uyarlama davası, ipotek kaldırma davası, ipotek fekki davası görevli mahkeme, ipotek kaldırma ne kadar sürer. İpotek Kaldırma Davası İpotek Kaldırma Davası, Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması…

İpotek Davaları

İpotek Davaları      YARGITAY: İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2014/5941 Karar: 2014/6783 Karar Tarihi: 23.05.2014 İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ – KESİN BORÇ İPOTEĞİ – GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İPOTEK BEDELİNİN DEPO ETTİRİLEREK DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava, ipoteğin kaldırılması isteğine ilişkindir. Mahkemece, … ETL ipotek bedelinin herhangi bir güncelleme yapılmadan, ipotek akit tablosunda ödeme tarihi olarak belirtilen 01.09.1966 tarihinden itibaren dava tarihine kadar yasal faizi ile birlikte ulaşacağı değerin depo ettirilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken güncelleştirilmiş ipotek bedelinin depo ettirilerek davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir. İpotek aktinin çerçevesini tayin eden…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri