Konu: ihalenin feshi davası dilekçe örneği

İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat

İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Nedir? İhalenin feshi davasında tebligat yapılırken doğru yere yapılması önemlidir tebligatın doğru adrese, kişiye yapılması ve usule uygun olması pek çok açıdan önem taşır. İhalenin feshi kurumu İcra İflas Kanununda düzenlenmiştir. İcra İflas Kanunun 134.maddesinde durumun ayrıntılarına yer verilmiştir. Eğer ki bir kimsenin malları cebri icra yoluyla alınmışsa ve satışı gerçekleştiriyorsa ihaleden söz edilir. İşte bu satışta yaşanan usulsüzlükler sonucunda ihalenin feshine başvurmak mümkündür. İhalenin Feshi Davasının Görülmesi: İhalenin feshi davası açılabilmesi için öncelikle görevli ve yetkili mahkeme tayininde bulunmak gerekir. İhalenin feshi davasında görevli mahkeme İcra Mahkemesidir. Yetkili mahkeme somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterse…

İhalenin Feshi Davası

İhalenin Feshi Davası İhalenin Feshi Davası veya İhalenin feshi istemi şikayet yolu ile satışın yapıldığı yer İcra Mahkemesi’nde ileri sürülerek dava açılır. İhalenin feshini, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla iştirak edenler tetkik merciinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. İhalenin feshi nedenleri şu şekilde sıralanabilir: İhaleye fesat karıştırılmış olması, Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler, İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,  Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri