Konu: icra takibine itiraz

İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır

İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır İtirazın İptali Davası:  Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. İtirazın iptali davasında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir. İtirzın Kaldırılması Davası:  İtiraz vukuunda kiralayan icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Yargıtay Kararları – İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır YARGITAY: İCRAYA İTİRAZ DAVASI, İMZAYA İTİRAZ, İCRA TAKİBİNİN GEÇİCİ…

İcra Takibinin Kesinleşme Şartı

İcra Takibinin Kesinleşme Şartı İcra Takibinin Kesinleşme Şartı ile ilgili olarak  yargıtay kararları verilmiştir.    YARGITAY: İCRA KEFİLLERİNİN AVAL VEREN OLARAK BORÇTAN SORUMLULUKLARI T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 8728 Karar: 2013 / 17220 Karar Tarihi: 06.05.2013 ŞİKAYET DAVASI – TÜM BORÇLULAR YÖNÜNDEN TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ – TEMYİZE KONU KARARIN KEŞİDECİ YÖNÜNDEN TAKİBİN HANGİ SEBEPTEN DOLAYI İPTAL EDİLDİĞİNE YÖNELİK BİR GEREKÇE İÇERMEMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI. ÖZET: Mahkemenin tüm borçlular yönünden takibin iptaline karar verdiği görülmüştür. Buna göre, borçlulardan C…ve D…’ninşikayet ve itirazlarının, Mahkemece, süre yönünden reddine karar verilmesine ve bu kararın Dairemizin yukarıda anılan ilamıyla onanarak kesinleşmesine rağmen…

İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir

İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir İcra Takibine itiraz edilirken hukuksal ve avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü İcra takibine yapılacak itirazların kabul edilmemesi durumunda karşı icra inkar tazminatı talep edebilir. Kısaca İcra takibine itiraz konusunu anlatırken; İCRA TAKİBİNE YETKİ İTİRAZI YAPILABİLİR;Birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır. Birden fazla davalının bulunduğu hallerde, davanın, davalılardan birini sırf kendi yerleşim yeri mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı, deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, mahkeme, ilgili davalının itirazı üzerine, onun hakkındaki davayı ayırarak…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri