Konu: gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu ile ilgili ilk aşamalarında, Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur. Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde…

Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu

Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu MAL BEYANINDA BULUNMA Mal Beyanın Usule Uygun Olması Gereği , Ayrıca kararda gecen iik madde 74 yürürlükten kaldırılmış olup,İİK Madde 76 mal beyanında bulununcaya kadar 3 aya kadar hapsen tazyik kararı yürülüktedir. GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA SUÇU CEZASI HAPİS İLE TAZYİK:  Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez. Yargıtay Kararı – Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 2005/17-109 KARAR NO. 2005/105 KARAR T. 27.9.2005 GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA—USULE UYGUN MAL…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri