Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu ile ilgili ilk aşamalarında, Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir.

ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Şikayet

Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunda, üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Cezası

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunun cezası kanuna göre istenen beyanı, hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

ANKARA… … İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,
DOSYA NO            :

YAKINAN            :

ADRES                :

VEKİLİ                : Avukat İlkay UYAR KABA

ADRES               :

ŞÜPHELİ            :

KONU                 : Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu şikayet

SUÇ TARİHİ        : …/…/…

AÇIKLAMALAR  :

16 SORULAR

 1. ŞÜKRÜ AFŞAR dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 2. HALİME BAŞARIR dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 3. RESUL BÜYÜKKANAT dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 4. OĞULCAN ERCAN dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 5. GAMZENUR DİŞLİ dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 6. MERJEN KALELİOĞLU dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 7. refik dedi ki:

  Hastanede muayene olmadığı halde , aldığı muayene sıra barkodunu yapıştırarak tedavi olduğuna dair kurumuna “Tedavi Beyan Belgesi” vermesi, bu beyan belgesine göre izinli sayılan memurun fiiline TCK’ ya göre işlem yapılması gerekir mi? yoksa izinli sayılamayacağından devamsızlık ve yalan, yanlış beyanda bulunmaktan sadece disiplin suçu mu sayılmalı?

 8. AYŞIN PİNAR dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 9. FEYZA TOPUKSAK dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 10. ZELAL ÇINGI dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 11. ABİDİN SADIK dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 12. ERDAL EDİZ dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 13. NEVAL KARADAVUT dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 14. HUKUK TOPALOĞLU dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 15. PEYVENT AKKUTAY dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 16. HİLAL TÖREYİN dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri