Konu: dilekçe örneği

Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmazın Tescili Davası Nedir Nasıl Yapılır? Gayrimenkulün tescili davası; genel olarak tapu iptali ve tescili davası adı altında, hukuka aykırı veya usulsüz düzenlendiği öne sürülen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla açılmaktadır. Taşınmazın tapu iptali ve tescili davası, ayni hakkı ihlal edilen kişinin mülkiyet hakkını temin etmesi bakımından önemle üzerinde durulması gereken bir dava türüdür. Bununla birlikte bu dava türünde, taşınmazın mülkiyet hakkı konu edildiği için mahkeme hükmü kesinleşmeden icra edilemez. Taşınmazın mülkiyetini konu alan tüm davalar ile tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkını elinde bulundurduğu görülen kişinin aleyhinde açılmaktadır. Söz konusu kayıtlarda görülen malikin, yani…

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Yasal mirasçılar, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işleri yapmamış olmaları veya terekeyi sahiplenmemiş bulunmaları halinde terekenin ölüm tarihinde borca batık olduğu yönünde tespit kararı verilmesini isteyebilirler. Terekeyi sahiplenmiş olan veya sahiplenme anlamına gelen işleri yapan mirasçıların, bundan sonra terekenin borca batık olduğunu ileri sürmeleri Türk Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük kuralına aykırı olur. Hakkın açıkça kötüye kullanılmasını da hukuk düzeni korumaz. Terekenin borca batık olması adına verilen örnek kararda ki somut olayda, 23.04.2014 tarihli jandarma tutanağında, davacıların miras bırakana ait evde oturmadıkları tespit edilmiş ise de 22.05.2014 tarihinde miras bırakana ait taşınmazda yapılan keşif sonucunda düzenlenen keşif…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri