Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti

Yasal mirasçılar, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işleri yapmamış olmaları veya terekeyi sahiplenmemiş bulunmaları halinde terekenin ölüm tarihinde borca batık olduğu yönünde tespit kararı verilmesini isteyebilirler. Terekeyi sahiplenmiş olan veya sahiplenme anlamına gelen işleri yapan mirasçıların, bundan sonra terekenin borca batık olduğunu ileri sürmeleri Türk Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük kuralına aykırı olur. Hakkın açıkça kötüye kullanılmasını da hukuk düzeni korumaz.

Terekenin borca batık olması adına verilen örnek kararda ki somut olayda, 23.04.2014 tarihli jandarma tutanağında, davacıların miras bırakana ait evde oturmadıkları tespit edilmiş ise de 22.05.2014 tarihinde miras bırakana ait taşınmazda yapılan keşif sonucunda düzenlenen keşif zaptında “…… sorulduğunda taşınmazda …’nın eşi ve çocukları ile birlikte ikamet ettiğinin bildirildiği görülmüştür” ifadeleri yer almaktadır. Terekenin sahiplenilmesi anlamına gelebilecek davranışlar olup olmadığı hususunda çelişki doğduğundan çelişki giderilmek suretiyle davacıların terekeyi sahiplenme anlamına gelecek davranışlarının bulunup bulunmadığı tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Reddi Miras Yapan Emekli Maaşı Alabilir Mi?

Mirasın reddi, miras bırakanın terekeye dahil olan mal varlığı ve borçlarını ifade eder. Terekeye dahil olmayan mal varlığını reddi miras kapsamında değildir. Sosyal güvencenin terekeye dahil olmadığından,yani sosyal güvence alacaklarının tahsili mirası kabul anlamına gelmemektedir. Mirası reddeden varis veya varisler şartları yerine getiriyor ise emekli aylığı alabilirler.

Reddi Miras Yapılması Halinde Sigorta Tazminatları Alınır Mı?

Hayat sigortanın veya bireysel emeklilik sigortası tazminat alacaklarının ölüm ihtimaline karşı yapılmış olması, bu hakkı ölüme bağlı tasarruf haline getirmez. Sigorta alacaklarının lehtarı mirası reddetmiş olması veya mirastan feragat etmiş olması, sigorta tazminat hakkına tesir etmediği Türk Ticaret Kanunun madde 1494’de belirtilmiştir. Bu kanun gereğince reddi miras yapılması halinden sigorta tazminatları reddi miras yapan sigorta lehtarı tarafından alınabileceği ve bu durum reddi mirası ortadan kaldırmayacağını göstermektedir.

Reddi Miras Yapılması Halinde Hayat Sigorta Tazminatları Alınır Mı?

Hayat sigortanın tazminat alacaklarının ölüm ihtimaline karşı yapılmış olması, bu hakkı ölüme bağlı tasarruf haline getirmez. Sigorta alacaklarının lehtarı mirası reddetmiş olması veya mirastan feragat etmiş olması, hayat sigorta tazminat hakkına tesir etmediği Türk Ticaret Kanunun madde 1494’de belirtilmiştir. Bu kanun gereğince reddi miras yapılması halinden sigorta tazminatları reddi miras yapan sigorta lehtarı tarafından alınabileceği ve bu durum reddi mirası ortadan kaldırmayacağını göstermektedir.

Reddi Miras Yapılması Halinde Bireysel Emeklilik Sigorta Tazminatları Alınır Mı?

Bireysel emeklilik sigortası tazminat alacaklarının tahsil edilmesi durumu ölüm ihtimaline karşı yapılmış olması, bu hakkı ölüme bağlı tasarruf haline getirmez. Sigorta alacaklarının lehtarı mirası reddetmiş olması veya mirastan feragat etmiş olması, sigorta tazminat hakkına tesir etmediği Türk Ticaret Kanunun madde 1494’de belirtilmiştir. Bu kanun gereğince reddi miras yapılması halinden sigorta tazminatları reddi miras yapan sigorta lehtarı tarafından alınabileceği ve bu durum reddi mirası ortadan kaldırmayacağını göstermektedir.

Reddi Miras Yapan Varisler Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Mirasın reddi, miras bırakanın terekeye dahil olan malvarlığı ve borçlarını ifade eder. Terekeye dahil olmayan malvarlığını reddi miras kapsamında değildir. Sosyal güvencenin ve kıdem tazminatı alacaklarının terekeye dahil olmadığından,yani sosyal güvence alacaklarının ve kıdem tazminatı alacaklarının terekeye dahil olmadığından, mirası kabul anlamına gelmemektedir. Mirası reddeden varis veya varisler şartları yerine getiriyor ise emekli aylığını ve kıdem tazminatını alabilirler.