Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmazın Tescili Davası Nedir Nasıl Yapılır? Gayrimenkulün tescili davası; genel olarak tapu iptali ve tescili davası adı altında, hukuka aykırı veya usulsüz düzenlendiği öne sürülen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla açılmaktadır. Taşınmazın tapu iptali ve tescili davası, ayni hakkı ihlal edilen kişinin mülkiyet hakkını temin etmesi bakımından önemle üzerinde durulması gereken bir dava türüdür. Bununla birlikte bu dava türünde, taşınmazın mülkiyet hakkı konu edildiği için mahkeme hükmü kesinleşmeden icra edilemez.

Taşınmazın mülkiyetini konu alan tüm davalar ile tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkını elinde bulundurduğu görülen kişinin aleyhinde açılmaktadır. Söz konusu kayıtlarda görülen malikin, yani taşınmazın tapusunu elinde bulunduran kişinin vefat etmiş olması durumunda ise tapu iptal ve tescil davası, merhum malikin mirasçılarına karşı açılmalıdır.

Bunun yanında ipotek, önalım hakkı, tapuya şerh edilmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, sükna hakkı ve benzeri ayni hakların da terki talep edilmesi durumunda bu haklar tesis edilen kişiler aleyhinde dava açılmalıdır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptal davası, gayrimenkul hukuku kapsamındaki diğer davalarda olduğu gibi taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Bu mahkemenin yetkili olması sebebiyle tarafların kendi aralarında anlaşarak davanın başka bir mahkemede görülmesini sağlaması mümkün olmamaktadır. Tapu iptali ve tescili davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu kapsamda davaya konu olan taşınmazın vasfı, büyüklüğü, mali değeri ve benzeri tüm özelliklerinin ne olduğu fark etmeksizin davaya bakmakla görevli mahkeme değişmemektedir.

Tapu iptal ve tescil davasında yetkili mahkemeye sunulması gereken dilekçede, davaya konu olan taşınmazın kayıt bilgileri ile arazi üzerindeki durumuna ilişkin yapılan işlemlerdeki hukuka aykırı konular, belgeler ile açık bir şekilde anlatılmalıdır. Tapu kayıtları, kayıtlara dayanak olarak öne sürülen belgeler sayesinde doğru bilgi sunularak davada zaman kaybı yaşanmasının önüne geçilmektedir. Tapu iptali davası dilekçesinde bilirkişi incelemesinin talep edilmesi, keşif işleminde tanıkların dinlenmesinin talep edilmesi önemlidir. Bununla birlikte tapu iptal ve tescil davasının açılma nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Mirastan mal kaçırma nedeniyle tapu iptal ve tescil davası (Muris muvazaası)
 • Vekaletin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davası
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası
Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmaz Tapu Tescil Davası Açma Şartları

 1. Taşınmaz tapuya kayıtlı olmamalı,
 2. Taşınmaz davacı tarafından 20 yıldan fazla kullanılmış olmalı,
 3. Taşınmaz devletin tasarrufu altında bulunmamalı,
 4. 20 dönüm üzerindeki taşınmazlar için vergi kaydı bulunmalı,
 5. Tapu sicilinde malikinin kim olduğu anlaşılmayan 20 yıl önce ölen ya da kanunen gaipliğine karar verilen kimse adına tapuda yakıtlı taşınmaz 20 yıl kullanılmış olmalıdır.

Taşınmazın Tescili Davası

Olağan zamanaşımı ile taşınmaz kazanma : Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz kazanma : Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Taşınmazın Tescili Davası – Sürelerin Hesaplanması Nasıl Olur

Taşınmazın Tescili Davası kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Taşınmazın Tescili Davası – Dava Açma Şartı Nedir

Taşınmazın Tescili Davasında, taşınmaza ait  tapuda kayıtlı olmamalıdır. Taşınmazın üzerinde Hazine, Belediye veya Köy tüzel kişiliğinin yada  üçüncü kişilerin haklarınında olmaması gereklidir. Taşınmazın Tescili Davası husumet, Hazine’ye yöneltilir. Ayrıca; Taşınmaz Belediye hudutları içindeyse, Köy Muhtarlığına yöneltilir.

Taşınmazın Tescili Davası – Dava Nasıl Açılır

Taşınmazın Tescili Davası Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.  Tescili istenen taşınmazın Tapu’da kayıtlı olup olmadığı araştırılır.   Varsa, Vergi kayıtları getirtilip incelenir. Taşınmazın üzerinde keşif yapılır. Mevkii, hudutları ve kıymeti tespit ettirilir. Şahitler dinlenir. Davanın konusu, mahkemece gazeteyle 1 defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinde araç ve diğer ilanlanlarla üç defa ilan edilmesi gerekmektedir. defa ilan olunur. Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilir. Kararda tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüz ölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.

Ankara Avukat Taşınmazın Tescili Davası

11 SORULAR

 1. MELİKE ÜNSAL dedi ki:

  Taşınmazın Tescili Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 2. MEDİHA DURAN dedi ki:

  Taşınmazın Tescili Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 3. GURBET SALEH dedi ki:

  Taşınmazın Tescili Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 4. SANDRA EMERCE dedi ki:

  Taşınmazın Tescili Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 5. İLKAY SAVCI dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Taşınmazın Tescili Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 6. NİLSU GÖRMÜŞOĞLU dedi ki:

  Taşınmazın Tescili Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 7. OĞUZ İŞLEK dedi ki:

  Taşınmazın Tescili Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 8. BARAN AKINCI dedi ki:

  Taşınmazın Tescili Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 9. ŞÜKRÜ YOZGAT dedi ki:

  Taşınmazın Tescili Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 10. RESUL PEHLİVANLI dedi ki:

  Taşınmazın Tescili Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 11. VESI TARLAKAZAN dedi ki:

  Taşınmazın Tescili Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri