Konu: çek ödeme yasağı nedir

Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır?

Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır? Çekte ödeme yasağı alınması, hamilin elinden rızası dışında çıkan ya da kaybolan çeklerde söz konusu olmaktadır. Bir çekin hamili kim ise, çekin müracaat borçlularından çekte yazılı bedeli isteyebilme hakkına sahiptir. Çekte hak ve borçlar sıkı sıkıya bağlıdır. Çek olmadan hak ve borçların ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak bazı durumlarda hamilin elindeki çek kaybolur. Böyle hallerde çek için ödeme yasağı alınması gerekir. Bu şekilde çeki elinde bulunduran kişi kim ise, ödeme alması mümkün olmayacaktır. Çekte Ödeme Yasağı Hükümleri: Çekte ödeme yasağına ilişkin tüm düzenlemeler Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ödeme yasağı ve iptal…

Çek Ödeme Yasağı

Çek Ödeme Yasağı ÇEK ÖDEME YASAĞI KONULMASI İSTEMİ Türk Ticaret Kanunu MADDE 757:  Önleyici önlemler : MADDE 757 (1) İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir. (2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir. Çek Ödeme Yasağı – Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2014/15130 Karar: 2014/18567 Karar Tarihi: 25.06.2014 ÇEK ÖDEME YASAĞI NEDENİYLE ÇEK TAZMİNATI DAVASI – ÖDEME YASAĞI KARARI NEDENİYLE MÜŞTEKİ BORÇLU TARAFINDAN KARŞILIĞI BULUNDURULAN ÇEK BEDELİNİN ÖDENMEMESİNDEN DOLAYI ÇEK TAZMİNATINDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI – TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ ÖZET:…

Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi

Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi, Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir .Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi, Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir. Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri