Çek Ödeme Yasağı

Çek Ödeme Yasağı

ÇEK ÖDEME YASAĞI KONULMASI İSTEMİ

Türk Ticaret Kanunu MADDE 757:  Önleyici önlemler : MADDE 757

(1) İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir.

(2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir.

Çek Ödeme Yasağı – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2014/15130 Karar: 2014/18567 Karar Tarihi: 25.06.2014

ÇEK ÖDEME YASAĞI NEDENİYLE ÇEK TAZMİNATI DAVASI – ÖDEME YASAĞI KARARI NEDENİYLE MÜŞTEKİ BORÇLU TARAFINDAN KARŞILIĞI BULUNDURULAN ÇEK BEDELİNİN ÖDENMEMESİNDEN DOLAYI ÇEK TAZMİNATINDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI – TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Somut olayda takip dayanağı 06.03.2013 tarih ……… TL bedelli çekin,  06.03.2013 tarihinde muhatap bankaya ibrazında banka tarafından “……. ……………. E., sayılı çek ödeme yasağı kararı gereği bir işlem yapılmayarak iade edilmiştir.” şerhi düşüldüğü görülmektedir. 3. kişi tarafından alınan ödeme yasağı kararı nedeniyle müşteki borçlu tarafından karşılığı bulundurulan çek bedelinin ödenmemesinden dolayı çek tazminatından sorumlu tutulması düşünülemez. O halde mahkemece, takipte talep edilen karşılıksız çek tazminatı yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken istemin tümden reddi isabetsizdir. (6102 S. K. m. 783) (2004 S. K. m. 366)

Takip tarihi itibariyle uygulanması gereken 6102 Sayılı TTK’nun 783/3. maddesine göre; “Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlü olduktan başka, hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eder”.

Çeki keşide eden kimsenin, bu çekin karşılığı olan miktarı, ibraz süresi içerisinde muhatap banka nezdinde bulundurması zorunludur. Somut olayda takip dayanağı 06.03.2013 tarih 10.000 TL bedelli çekin,  06.03.2013 tarihinde muhatap bankaya ibrazında banka tarafından “Bakırköy ASTM  2012/ 547 E., sayılı çek ödeme yasağı kararı gereği bir işlem yapılmayarak iade edilmiştir.” şerhi düşüldüğü görülmektedir. 3. kişi tarafından alınan ödeme yasağı kararı nedeniyle müşteki borçlu tarafından karşılığı bulundurulan çek bedelinin ödenmemesinden dolayı çek tazminatından sorumlu tutulması düşünülemez. O halde mahkemece, takipte talep edilen karşılıksız çek tazminatı yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken istemin tümden reddi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,  25.06.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

28 SORULAR

 1. AKAY PİYADE dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 2. FİRDEVS KURU dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 3. AZRA YAĞAN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 4. DÜRİYE ÇAĞIRGAN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 5. NAGEHAN BAĞCIOĞLU dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 6. MERİÇ EREN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 7. HÜSNÜ ŞENER dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 8. TOYGUN ORHAN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 9. ÇETİN YARDIMCI dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Çek Ödeme Yasağı hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 10. EYYÜP GİRGİN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 11. BESTE DERTLİ dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 12. OLGAÇ KAYNAK dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 13. ÇAYAN ARUNTAŞ dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 14. FATİME GÜRCAN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 15. HÜSEYİN TUNCEL dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 16. ÇAĞRI ÇÖLBAY dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 17. GİZEM EKMEN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 18. İMREN SARIKAHRAMAN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 19. SEVAY AKSÖYEK dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 20. YAREN BOYSAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Çek Ödeme Yasağı hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 21. İHSAN SEÇKİN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 22. CANSUNUR GÖKTAŞ dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 23. AKIN TOPBAŞ dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 24. GÜRKAN AKTEN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 25. GÜLFİDAN ALTIN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 26. ÇAĞLANUR VOYVODA dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 27. SERPİL BUDAK dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 28. HACER HAMOOD dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağı Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri