Konu: Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı boşanmak için ne yapmak gerekli? Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma, eşler arasında mutabakat sağlanarak yapılan boşanmadır. Bu tür bir boşanma, eşlerin kendi aralarında anlaştıkları şartlar çerçevesinde gerçekleşir ve genellikle daha hızlı ve daha uygun maliyetli olur. Anlaşmalı boşanma için, eşlerin ilişkileri konusunda mutabakat sağlamaları gerekir. Bu mutabakat, boşanma sebeplerine ilişkin anlaşma, çocuk bakımı, çocukların yerleşim yeri, maddi haklar ve yükümlülükler gibi konuları kapsayabilir. Eşler bu konularda anlaştıkları takdirde, boşanma davası açmak için bir avukata ihtiyaç duymayacaklardır. Ancak, anlaşmalı boşanma süreci bir avukat tarafından yönetilebilir ve bu, eşlerin anlaşmalarının yasal olarak bağlayıcı hale getirilmesini sağlar. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma sürecinde bir Avukatdan yardım almak yararlı olabilir. Anlaşmalı boşanma süreci,…

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Aile Hukuku’nun en önemli kısmını oluşturan boşanmanın kanunda sayılan genel boşanma sebeplerinden anlaşmalı boşanma ve Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıkları altında incelenmiştir. Uygulamada fazlaca karşımıza çıkan anlaşmalı boşanma müessesinin tarihi sürecine kısaca değinilmiş olup, Türk Hukukunda 1988 yılında yapılan değişikliklerle kanunlaşmış ve günümüze kadar gelmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesinde yer alan hükme göre anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için şartlar sayılmıştır. Bu şartların tümü aynı anda sağlanması gerekir. Aksi takdirde açılan dava TMK m.166/1,2 hükümlerine göre değerlendirilerek sonuçlandırılır. Madde hükmü gereğince anlaşmalı boşanmanın taşıması gereken şartlar aşağıda açıklanmış, doktrindeki görüşler ve Yargıtay kararları ile somutlaştırılmaya…

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Anlaşmalı boşanma, Türk medeni kanununun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan ve aile yapısının temelden bozulması nedeniyle açılan davalardan olup, günümüzde sıkça açılan boşanma davalarının başında gelmektedir. Anlaşmalı boşanma ile evliliklerinde anlaşamayan eşler aralarında anlaşarak boşanabilirler. Anlaşmalı boşanmanın ilk şartı her iki tarafından karşılıklı olarak anlaşmaları ve boşanmayı kabul etmeleri gerekmektedir. Anlaşmalı Boşanma Avukat Anlaşmalı Boşanma ile ilgili olarak avukat desteği alınmasında, haklarınızın belirlenmesinde ve hak ettiklerinizin alınmasında önemli ölçüde faydası olacaktır. Anlaşmalı boşanma öncesi avukat ile yapılacak görüşmede, evliliğin süresi, eşlerin ekonomik durumu, yaşı, varsa çocuklar ve ihtiyaçları ile eşlerin yeniden evlenme durumu, evliliği sarsan ve boşanmaya sebep olaylar, edinilmiş malların toplam değeri göz önünde tutularak, anlaşmalı veya çekişmeli…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri