Konu: ankara

İstihkak Davası Devam Ederken Satış

İstihkak Davası Devam Ederken Satış ZAMAŞIM SÜRESİ İİK. nun 99. maddesi gereğince haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa icra müdürü o şahıs aleyhine tetkik merciine müracaat için alacaklıya 7 gün süre verilir. İstihkak iddiası davası sürerken icranın durması yönünde mahkemece  bir karar verilmediği sürece  istihkak davasının tek başına açılmış olması alacaklının satış istemesine engel teşkil etmez. İstihak davası sonuçlanmadan hacizli malın paraya çevrilmesi halinde mercii hakiminin bu bedelin akibeti hakkında karar vermesi gerektiğine ve istihkak davasında İcra iflas kanunu 36. maddesinin uygulanmasına ilişkin yapılan yasal düzenlemelerden anlaşılmaktadır.  O halde istihkak davasının açılmış…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri