alacağın temliki sözleşmesi örneği | İlk-Ay Hukuk

alacağın temliki sözleşmesi örneği

/Tag:alacağın temliki sözleşmesi örneği
­

Alacağın Temliki Nasıl Yapılır

Alacağın Temliki Nasıl Yapılır
Alacağın Temliki Nasıl Yapılır konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir.

TEMLİK mülk olarak verme , bir hakkın diğer bir kişiye devredilmesidir. Alacağın temliki alacaklı ile üçüncü kişi arasında karşılıklı iradelerin uyuşması ile  ,tek tarafa kazandırıcı , ivazlı ya da ivazsız yapılabilen , şekle bağlı , genel olarak borçlunun rızasının […]

Alacağın Muvazaalı Temliki

Alacağın Muvazaalı Temliki
Alacağın Muvazaalı Temliki, Öncelikle belirtilmelidir ki, kanun koyucu ilke olarak borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacı ile yaptığı işlemleri ne muvazaa nedeniyle; ne de mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu(BK)’nun 20. maddesi gereğince hükümsüz kabul etmemiştir. Zira kanun, mal kaçırmak suretiyle alacaklılara zarar verilmesini, ahlak ve adaba aykırı saymamış; sadece bu tip devirleri bazı özel […]