Konu: alacağın temliki sözleşmesi örneği

Alacağın Temliki Nasıl Yapılır

Alacağın Temliki Nasıl Yapılır? Müstakbel alacağın temliki, herhangi bir hakkın, başka bir kişiye geçirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Temlik, her hangi bir mülkü, mülk olarak verme veya başka birini söz konusu mülke sahip kılma olarak da tanımlanabilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında temlike ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Alacağın temliki, herhangi bir alacağın alacaklısının değiştirilmesi işlemini ifade eder. Alacağın devri, kanunlarımızda belirli şartlara bağlanmıştır. Alacağın başka bir üçüncü kişiye devredilmesi için yazılı bir şekilde sözleşme yapılması gerekmektedir. Devreden ve alacağı devralan kişi arasında yapılan sözleşmenin içeriği belirlenen kurallara göre yapılmalıdır. Alacağın Temliki Nedir? Alacağın temliki, bir borcun alacaklısının değiştirilmesi işlemidir. Kanunlarda belirlenen şekilde…

Alacağın Muvazaalı Temliki

Alacağın Muvazaalı Temliki Alacağın Muvazaalı Temliki, Öncelikle belirtilmelidir ki, kanun koyucu ilke olarak borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacı ile yaptığı işlemleri ne muvazaa nedeniyle; ne de mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu(BK)’nun 20. maddesi gereğince hükümsüz kabul etmemiştir. Zira kanun, mal kaçırmak suretiyle alacaklılara zarar verilmesini, ahlak ve adaba aykırı saymamış; sadece bu tip devirleri bazı özel hükümlere tabi kılmakla yetinmiştir. (Andreas Von Thur: Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1-2, Çev-Cevat Edege, Yargıtay Yayını, No:15-Ankara 1980, s:200/201). Bu tür işlemlerin muvazaalı olarak değil, fakat inançlı olarak kabulü gerekir. Çünkü cebri icra tehlikesinden kurtulmak, ancak mülkiyetin devrini ciddi olarak istemekle kabildir (a.g.e…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri