Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih

Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih

İş kanununun 54. maddesinde:“İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.” şeklindedir.
İşçi yukarıda belirttiğim şekillerde yıllık ücretli izni hak etmeli ,Yıllık ücretli iznini kullanmak istediğine dair talepte bulunmalı, İşvereninde yeni hak ediş tarihine kadar iznini kullandırmaması gerekir, Bu saydığımız nedenler doğrultusunda işçi yıllık izni kullandırılmadığı için iş kanununa göre Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih sebeple hizmet akdini fesih edebilir.

YILLIK İZİN ÜCRETİ NEDİR
Yıllık izin ücreti, 4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinin birinci fıkrasına göre, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir. Bu ücrete kullanılmayan yıllık izin ücreti adı verilir.

YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR

İşçinin izin olarak çalışma süresine göre hak kazanması durumunda,  yıllık izin gün sayısı, çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt ücreti ile çarpılarak brüt yıllık izin ücreti hesaplanır. Bu brüt yıllık izin ücretinden bazı kesintiler yapılarak çalışanın eline geçecek net yıllık izin ücreti elde edilir.
İş sözleşmesi gereği, hak kazanılan yıllık izinler kullanılmadan feshi halinde, ödenecek izin ücreti, sigortalının yıllık izne hak kazandığı tarihteki ücreti üzerinden değil, iş akdinin feshedildiği tarihteki ücreti üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

YARGITAY:YILLIK İZİN ÜCRETİ ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH

 • T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2013/14446 Karar: 2014/10393 Karar Tarihi: 29.04.2014
 • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – İŞVERENİN İŞÇİNİN ÜCRET ALACAKLARI YÖNÜNDEN TAKİPTEN ÖNCE TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEDİĞİ – İŞLEMİŞ FAİZ MİKTARLARI YÖNÜNDEN TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – FAİZ MİKTARI İÇİN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI GEREĞİ
 • ÖZET: Somut olayda, davalı işverenin icra takibine konu ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil günleri ücret alacakları yönünden takipten önce temerrüde düşürülmediği görülmektedir. Bu durumda uyuşmazlık konusu bu alacakların işlemiş faiz alacak miktarları yönünden takibin devamına karar verilmesi isabetsizdir.  Ayrıca, kıdem tazminatı işlemiş faiz alacığı yönünden de, fesih tarihi ile takip tarihi arasında geçen süre için davacının hak kazandığı faiz alacağı miktarı bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmeli ve bilirkişi tarafından belirlenen bu miktar üzerinden takibin devamına karar verilmelidir. Eksik incelemeye dayalı karar verilmesi hatalı olup bu husus bozmayı gerektirmiştir.
Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih

Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih

 

7 SORULAR

 1. ABİDİN TUFAN dedi ki:

  Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 2. ZÜBEYDA KALINSAZLIOĞLU dedi ki:

  Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 3. SEDA FAYDACI dedi ki:

  Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 4. ÜMİT TAŞPINAR dedi ki:

  Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 5. GÖKCAN ENGİN dedi ki:

  Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 6. GÜRKAN AKTEN dedi ki:

  Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 7. CAN GÜRIŞIK dedi ki:

  Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri