Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu

Trafik güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu Nedir? Trafikte var olan güvenliği tehlike altına alma durumlarında vatandaşlar suç işlemiş olur. Bu suçlular Asliye Ceza Mahkemeleri’nde duruşmaya çıkar. Suçun işlenmesi için ölen birinin olması ya da herhangi bir kazanın yaşanması gibi bir koşul aranmaz. Burada suç olarak görülmesi için trafikte kurallara uyulmaması ve güvenliğin engellemesine neden olunması yeterli koşuldur. Bazı zamanlarda trafik lambalarına uyulmaması, alkollü ya da uyutucu alarak trafiğe çıkılması, trafikteki levhalara dikkat edilmemesi, belirlenen hız limitinin aşılması, trafikte diğer insanların güvenliğini sarsacak hareketlerde bulunulması gibi durumlar meydana gelir. Bu gibi durumlar trafikteki güvenliğin bozulmasına sebebiyet verdiği için birer suç olarak sayılır. Bu tarz eylemlerde bulunanlara dava açılarak gerekli cezai işlemler uygulanır.

Verilen Ceza

Trafikte yapılan bazı hatalar kişilerin hayatlarını etkileyebilir ya da onların sağlığının bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarda suçlu olarak yargılanan kişiler mahkeme tarafından bir takım hapis cezası alır. Bu hapis cezası olayın meydana gelme şekilline ve olayda hayatını kaybeden kişilerin olup olmamasına göre farklılık gösterebilir. Mahkeme 3 ay ile 2 yıl arasında ceza verir. Bunun yanı sıra trafikte yer alan malzemelere zarar verme, onların yanlış anlaşılmasına sebep olacak şekilde düzenlemesini sağlama, trafikte yanlış yönlendirmeler yaparak insanların hayatlarının tehlike altına girmesine sebep olma, vb. gibi durumlarda vatandaşlara verilen ceza 1 yıl ile 6 yıl arasında değişiklik gösterir. Mahkeme verdiği cezanın ne kadar olduğunu belirlerken olay anındaki yer alan incelemeleri değerlendirir. Olayın karada, denizde ya da havada gerçekleştiği de değerlendirme kriterlerindedir.

Zamanaşımı

Bazı davalarda olduğu gibi trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişilerin davalarında da davacı ile davalı arasında bir uzlaşma yolu bulunmaya çalışılır. Kimi zaman bu uzlaşma sağlanırken kimi zaman da herhangi bir şekilde uzlaşma durumu söz konusu olmaz. Bu gibi durumlarda davanın açılma süreci başlar. Davacıların olayın üstünden en fazla 8 sene geçmeden dava açabilme hakkı bulunur. 8 yıllık sürenin dolması durumunda dava açma hakkı ortadan kalkar. Bu sebepten dolayı dava açmak isteyenler Asliye Ceza Mahkemelerine belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmalıdır.

Cezanın Paraya Dönüştürülmesi

Mahkeme tarafından yargılandıktan sonra ceza alan kişiler cezalarını bazı koşullar altında para cezası şekline dönüştürebilir. Trafik güvenliğini tehlikeye atarak suç işleyen kişiler için de aldıkları cezayı paraya çevirmeleri mümkündür. Cezaların paraya çevrilmesinde ne kadar para ödeneceği verilen cezanın yıl sayısına bağlıdır. Alınan ceza yılına göre para hesaplaması yapılır.  Bunun yanı sıra mahkeme bazı durumlar sonucunda cezayı erteleyebilir. Ayrıca bazı özel şartlarda davanın tamamen iptal edilmesi de mümkündür. Mahkeme tarafından davanın iptali için karar verilmesinin ardından dava süreci sona erer. Bu süreçten sonra davacı ve davalı birbirlerinden talepte bulunamaz.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu 

Madde 179 – (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

YARGITAY KARARI: TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK SUÇU

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas Kararı

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEKLİKEYE SOKMA SUÇU – HAK YOKSUNLUKLARINA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – SANIĞIN ADLİ SİCİL KAYDINDA TEKERRÜRE ESAS ALINABİLECEK BİRDEN FAZLA HÜKÜMLÜLÜĞÜN BULUNMASI HALİNDE BUNLARDAN EN AĞIRININ ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Güvenlik tedbiri olup kazanılmış hakka konu olamayacağı gözetilerek, 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilen sanık hakkında, hak yoksunluklarına hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas alınabilecek birden fazla hükümlülüğün bulunması halinde bunlardan en ağırının esas alınması gerektiği, dosyada mevcut adli sicil kaydında bulunan 24.09.2009 tarihinde kesinleşen kanun gereğince hükmedilen 2 yıl hapis cezasının tekerrüre esas alınabilecek en ağır cezayı içerdiğinin anlaşılmasına rağmen, tekerrür hükümleri uygulanırken bu ilamla birlikte 27.11.2012 tarihinde kesinleşen kanun hükmedilen 1 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin ilamın da gösterilmesi, kanuna aykırıdır.

Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas alınabilecek birden fazla hükümlülüğün bulunması halinde bunlardan en ağırının esas alınması gerektiği, dosyada mevcut adli sicil kaydında bulunan Ankara 24.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 27.12.2006 tarihli, 2006/620 esas ve 2006/1113 karar sayılı, 24.09.2009 tarihinde kesinleşen TCK’nın 142-1b maddesi gereğince hükmedilen 2 yıl hapis cezasının tekerrüre esas alınabilecek en ağır cezayı içerdiğinin anlaşılmasına rağmen, tekerrür hükümleri uygulanırken bu ilamla birlikte Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 06.10.2009 tarihli, 2009/181 esas ve 2009/909 karar sayılı, 27.11.2012 tarihinde kesinleşen TCK’nın 141/1 ve 143 maddeleri gereğince hükmedilen 1 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin ilamın da gösterilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı olup,  hükmün bu nedenlerle 5320 s. Kanunun 8 inci maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321 inci maddesi gereğince BOZULMASINA…

2 SORULAR

  1. HARUN KİRİŞCİ dedi ki:

    Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  2. EMEL URAL dedi ki:

    Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri