Şirket Avukatı Ankara

Şirket Avukatı Ankara ve Danışmanlık. Şirketler Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, ticari faaliyetlerde gerekli olan hukuk kurallarının hayata geçirdiği spesifik bir hukuki alandır. Bireyler ve şirketler arasındaki ticari faaliyetlerde karşılaşılan ilişkiler, şirketler hukuku mevzuatlarına göre düzenlenmektedir. Şirketler hukuku, ticaret hukukunun bir alt dalı olarak görülebilmektedir. Bu noktada şirketlerin ticari faaliyetlerde gerçekleştirilmesinde söz konusu şirketlerin;

 • Kurulmasında
 • Başka şirketler ile birleştirilmesinde
 • Birkaç farklı şirkete bölünmesinde
 • Başka bir bireye veya kuruma devir edilmesinde
 • Mevcut durumdaki tipinin ve faaliyet alanlarının değiştirilmesinde
 • Tasfiye edilmesinde

hukuki esas ve usulleri belirleyen hükümler şirketler hukuku bünyesinde toplanmaktadır. Dolayısıyla söz konusu faaliyetlerde şirketlerin karşılaştığı tüm hukuki ilişkileri inceleyen dal, şirketler hukuku olarak kabul edilmektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku 

Ticaret ve şirketler hukukunun tarihine bakıldığında, ticarete dair hukuki düzenlemelerin çok eski dönemlere dayandığı görülmektedir. Bu bağlamda şirketler hukukunun zeminini oluşturacak anlamda ilk kanunların M.Ö. 2000 yılı civarında “Hammurabi Kanunları” kapsamında ele alındığı tespit edilmiştir. Zira bu kanunların içeriğinde faiz, komisyon ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Söz konusu kanunları takip eden dönemlerde de ticaret ve şirketler hukuku yaşamın tüm alanlarındaki gelişmelerle birlikte kendi özelide de birtakım gelişmelere tabi olmuştur.

İnsan yaşamında; sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda pek çok gelişme üst üste geldiğinde ticaret ve şirketler hukukunda da yeni bakış açıları ve yeni düzenlemeler kaçınılmaz olmaktadır. Bu noktada insanlığın Yakın Çağ’a giriş yapmasının ardından ticaret ve şirketler hukuku kapsamında yoğunlaşıldığı konusunda pek çok tarihçi hemfikirdir. Nitekim bu dönemde yapılan ticaret ve şirketler hakkındaki hukuki düzenlemeler, günümüzdeki yasaların da oluşmasına uygun zemin oluşturmaları bakımından önem teşkil etmektedir. Çünkü 20. yüzyıl, ticaret çağı olarak da adlandırıldığı için bu dönemde şirketler ve ticaret hukukunun zirve yaptığı kolaylıkla görülebilmektedir.

Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ülkemizde de ticaret ve şirketler hukukunun tarihsel gelişimine bakıldığında Cumhuriyet öncesi dönemde yoğun olarak İslam hukuku kurallarının kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu alandaki hukuki düzenlemeler Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye (Mecelle) kitabında yer almaktadır. Nitekim bu kitabın Kitab-üş Şirket adlı kısmında, ticaret ve şirket hukukuna dair düzenlemelerin yapılmış olduğu kolaylıkla görülebilmektedir.

Cumhuriyet sonrası ticaret ve şirketler hukuku alanında hayata geçirilen mevzuatlar göz önünde bulundurulduğunda daha önceden kullanılan İslam Hukuku’nun terk edilerek yerine 1926 yılında temelleri atılan Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği görülmektedir. Ancak bu kanunda 1956 yılında kaldırılarak yerine 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu getirilmiştir. Daha sonrasında ise yakın tarihimize bakıldığında ticaret ve şirketler hukuku kapsamında son düzenlemenin 2011 yılında yapıldığı görülmektedir. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre şirketler hukuku da belirli bir çerçeve altına alınmıştır. Zira şirketler hukukuna ilişkin hükümler söz konusu kanunun 124 ve 644. maddeleri arasında yer almaktadır.

Şirketler Hukuku Hizmetleri

Gizem Bucak Hukuk Bürosu’nda görev alan avukatlarımız tarafından müvekkillerimizin şirketler hukuku kapsamına giren ticari ilişkilerinde yaşadıkları sorunlara, güncel mevzuatın ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak en iyi çözümleri sunmayı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda hukuk büromuzun şirketler ve ticaret hukuku kapsamında sizlere sunmuş olduğu hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Türkiye sınırları içinde şirketlerin kuruluşunda uyulması gereken hukuki esaslar ve usullere uygun faaliyetler
 • Yabancı ülke merkezli şirketlerin Türkiye’de şirket kurma işlemleri
 • İş ortaklığı ve konsorsiyum sözleşmelerinin güncel mevzuatlara ve hukuki esaslara göre hazırlanması
 • Proje finansman talepleri ve teminatların hukuki zeminde hazırlanması
 • Türkiye merkezli şirketlerin yurt dışında şirket kuruluşunda, yabancı bürolar ile ortaklaşa çalışma göstererek hukuki işlemlerin takibi ve bu konuya ilişkin etkili danışmanlık hizmeti sunulması
 • Şirketlerin faaliyet alanına etki edebilen diğer şirketler ile birleşme veya devralma gibi anlaşmalarda, durum tespit çalışmalarının hukuki zeminde gerçekleştirilmesi
 • Hisse devir sözleşmelerinin ilgili mevzuata uygunluklarının belirlenmesi

Şirketler Hukuku Avukatı Ve Danışma Konuları

Gizem Bucak Hukuk Bürosu bünyesinde ticaret ve şirketler hukuku alanında uzman avukat desteğinden yararlanabilirsiniz. Zira Şirket Hukuku alanında sürekli değişim ve güncelleme yaşayan mevzuat hakkında bilgi ve şirketinizin menfaatlerini en iyi şekilde temsil edecek avukat desteği önemsemenizi tavsiye ederiz.

Şirketler hukukunda açılan davalar ve danışma konuları şöyledir.

 1. Vergi Hukuku Danışmanlığı,
 2. Şirketler Hukuku Danışmanlığı,
 3. İcra Hukuku Danışmanlığı,
 4. Uluslararası Hukuk Danışmanlığı
 5. İş Hukuku Danışmanlığı,
 6. Ticaret Hukuku Danışmanlığı,
 7. Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi,
 8. Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık,
 9. Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık,
 10. Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı,
 11. Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı,
 12. İrtibat bürosu kuruluş işlemleri danışmanlığı,
 13. Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı,
 14. Genel kurul , sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı,
 15. Şirket ana sözleşme tadili,
 16. Uzlaşma ve uyuşmazlık,
 17. Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı,
 18. Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik,
 19. Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı,
 20. Sözleşme incelenmesi ve kaleme alınması,
 21. Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi,
 22. Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi,
 23. Şirketin banka borçların yapılandırılması, banka genel müdürlüklerine müracaat.
 24. Şirket Avukatı Ankara
Şirket Avukatı Ankara

Şirket Avukatı Ankara

 

7 SORULAR

 1. SEVİM KEMİKSİZ dedi ki:

  Şirket Avukatı Ankara Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 2. BARAN AKINCI dedi ki:

  Şirket Avukatı Ankara Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 3. NURHAN TUNA dedi ki:

  Şirket Avukatı Ankara Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. ÖZGÜNCAN TARAKCI dedi ki:

  Şirket Avukatı Ankara Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 5. ABİDİN SADIK dedi ki:

  Şirket Avukatı Ankara Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 6. TOLGA SÜZEN dedi ki:

  Şirket Avukatı Ankara Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 7. AYTEKİN DOĞRUL dedi ki:

  Şirket Avukatı Ankara Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri