Konu: İş Hukuku Danışmanlığı

İş Hukuku Danışmanlık

İş Hukuku Danışmanlık Nedir Süreç Hakkında Bilgiler. İş Hukuku uyuşmazlıkları profesyonel danışmanlık hizmeti hukuk büromuzda görev yapan uzman avukat kadromuzun sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere işçi ile işveren arasındaki hukuki ilişki 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Bu bağlamda işçi ile işveren arasında özellikle iş sözleşmesinin sona erdirilmesinden doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde iş hukuku danışmanlık hizmetinin büyük oranda olumlu katkısı bulunmaktadır. Hukuk sistemimizde işçi ve işveren konulu davalarda esas alınan İş Hukuku Mevzuatının çalışanları korumaya odaklı olması ile birlikte işverene yüklediği usulüne uygun yazılı ispat mecburiyeti, çalışanlar tarafından işveren aleyhine açılan davalarda pek çok işvereni…

Şirket Avukatı Ankara

Şirket Avukatı Ankara ve Danışmanlık. Şirketler Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, ticari faaliyetlerde gerekli olan hukuk kurallarının hayata geçirdiği spesifik bir hukuki alandır. Bireyler ve şirketler arasındaki ticari faaliyetlerde karşılaşılan ilişkiler, şirketler hukuku mevzuatlarına göre düzenlenmektedir. Şirketler hukuku, ticaret hukukunun bir alt dalı olarak görülebilmektedir. Bu noktada şirketlerin ticari faaliyetlerde gerçekleştirilmesinde söz konusu şirketlerin; Kurulmasında Başka şirketler ile birleştirilmesinde Birkaç farklı şirkete bölünmesinde Başka bir bireye veya kuruma devir edilmesinde Mevcut durumdaki tipinin ve faaliyet alanlarının değiştirilmesinde Tasfiye edilmesinde hukuki esas ve usulleri belirleyen hükümler şirketler hukuku bünyesinde toplanmaktadır. Dolayısıyla söz konusu faaliyetlerde şirketlerin karşılaştığı tüm hukuki ilişkileri inceleyen dal, şirketler hukuku…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri