Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası ve Şikayet Nasıl Yapılır? Senedin sonradan hazırlandığı iddiası, özellikle açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçuna ilişkindir. Boş kağıda veya açığa atılmış imzaların, daha sonra senedin muhatabı kişiler tarafından doldurulduğu iddiası, Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Bu doğrultuda senedin sonradan doldurulduğu iddiası, esasında açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu kapsamına alınmaktadır.

Ceza hukuku kapsamında sıklıkla karşılaştığımız uyuşmazlıklardan biri olarak karşımıza çıkan açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu; anlaşmaya uygun bir şekilde doldurulması amacıyla kendisine teslim edilen boş bir kağıdı ya da bono kağıdını imzalayan kişinin, daha sonra veriliş nedenine aykırı bir şekilde doldurulması sonucu meydana gelmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesi uyarınca suça konu olan boş kağıt, herhangi bir kağıt parçası olabileceği gibi çek veya senet gibi bir kambiyo senedi de olabilir. Bu suç ilgili Kanun’da “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir.

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

Genel kastla işlenen suçlardan biri olan açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu, iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki; mağdurun kendi rızasıyla faile teslim ettiği ve boş kağıda attığı imzanın kötüye kullanılmasıyken diğeri ise mağdurun rızası dışında yani hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilen imzasının yer aldığı senedin sonradan doldurulmasını kapsamaktadır.

Genellikle taraflar arasında ticari veya şahsi bir ilişkinin söz konusu olduğu durumlarda ortaya çıkan boş kağıda veya senede atılan imzanın sonradan doldurularak kötüye kullanılması suçunda; fail mağdurdan teslim aldığı imzalı boş kağıdı amacına aykırı bir şekilde doldurmaktadır.

Bu hususta yaşanan uyuşmazlığın ya da mağduriyetin konusu olan imzalı kağıt, kısmen ya da tamamen boş bir kağıttan oluşabileceği gibi kambiyo senedi belgesi de olabilir. Söz konusu suçu bir örnekle açıklamak gerekirse; sadece tarih kısmı boş olan bir senedin, tarihini anlaşmaya aykırı olarak daha eski bir tarihe çekerek yasal faiz talep eden bir kişi, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunu işlemiş sayılmaktadır.

Öte yandan hukuki geçerliliği olan resmi bir belge üzerinde anlaşmaya aykırı olarak düzeltme veya ekleme yapan failler ise, imzanın kötüye kullanılması suçunun yanında resmi evrakta sahtecilik suçunu da işlemiş olarak kabul edilmektedir.

Senedin Sonradan Doldurulduğu Nasıl İspat Edilir?

Söz konusu taleple yetkili mahkemeye başvuruda bulunan mağdurun, senedin sonradan doldurulduğunu ispat etmesi zorunludur. Bu hususta hukuki prosedürlere göre tanık ifadesine başvurulması bu suçun ispatında kabul edilmemektedir. Dolayısıyla senedin sonradan doldurulduğunu ya da açığa atılan imzanın kötüye kullanıldığını iddia eden kişi, bu iddiasını yazılı bir kanıtla ispatlamadığı müddetçe, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmemektedir. Öte yandan senedin sonradan doldurulduğu yazılı olarak ispat edildiği durumlarda bu suçu işleyen failin cezası, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası olarak verilmektedir.

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Açığa imzanın kötü niyetli olarak değerlendirilmesi suçu, yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209.maddesi içerisinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209/1 maddesi kapsamında belirli bir tarzda doldurulup kullanıma dair, kendisine teslim edilen imzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir gaye ile dolduran kişi, şikayet üzerine 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması kararı veriliyor.

Senedin Sonradan Doldurulmasında Yetkili Mahkeme

Açığa atılan bir imzanın kötüye kullanılması suçu ile ilgili olarak görevli mahkemenin Sulh Ceza Mahkemesi olduğu belirtiliyor. Bir şahıs, imzalı, kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olacak biçimde ele geçirerek, doldurulduğu durumlarda ne olacağı merak ediliyor.

Bu tip bir sorunun yanıtı da yine yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209. Maddesi 2.fıkrası içerisinde imzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdın, hukuka uygun olmayacak biçimde ele geçirip ya da elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak biçimde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezası uygulanıyor. Boş kağıdı hukuka uygun olmayan biçimde ele geçirme halinde kişi cezalandırılmaktadır. Bu noktada iki somut örnek ile bu konuya ilişkin detaylı bir açıklama getirilebiliyor Bu örnekler;

1-Şahsın, kayıp edilmiş boş senedi bulması

2-Şahsın, boş senedi hukuka aykırı yolla ele geçirmesi, çalması şeklindedir.

Bu durumda şahıs, kaybolmuş boş senedi bulması ya da çalması ve ardından içini doldurması halinde artık suç açığa imzanın kötüye kullanılması suçu olmaktan çıkar ve evrakta sahtecilik suçu olarak kabul edilmeye başlanır. Bono ve çek gibi mecburi hususları tamamlanmış ticari senetler, resmi senet şeklinde kabulü gerçekleştirilir. Bu sebep ile kaybolan bir senedi bularak ya da çalarak ele geçirmiş bir kişi, eğer senet çek ya da bono değerinde ise, büyük bir olasılık ile resmi senette sahtecilik yapma  suçu dolayısı ile yargılanarak, cezai uygulama ile karşı karşıya kalır.

Boş senedin kişinin kendi rızası ile tesliminin gerçekleştirilmiş olması durumunda açığa imzanın kötüye kullanımı suçu meydana gelir. Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun araştırılması ve kovuşturmaya tabi tutulması, doğrudan kişinin şikayetine bağlıdır. Bu kapsam mahkeme tarafından açığa imzanın kötüye kullanımını resen, kendiliğinden değerlendirme altına alamaz.

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, 765 sayılı eski Ceza Kanunu çerçevesinde karşılık maddesi olan 509. Maddesi 1. Fıkrası şeklinde belirtilir. Yeni Türk Ceza Kanunu’nun açığa imzanın kötüye kullanımına suçu halinde 3 aydan başlayarak 1 yıla kadar hapis cezası veriyor. Bu konuya ilişkin olarak herhangi bir para cezası verilmesi ise söz konusu olmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 592. Maddesi çerçevesinde açık bono ve çek düzenlemesi gerçekleştirilebilir. Alacaklı, icraya koyulmasından önce bonoyu ve çeki tamamı ile doldurarak icraya koyabiliyor. Açık bononun düzenlenmesinin ardından, icraya koyulmasından önce tamamı ile doldurulması durumu sahtecilik suçu teşkil etmez.

6 SORULAR

 1. COŞKUN MESTEN dedi ki:

  Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 2. MHAIDI ÇALIŞIR dedi ki:

  Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 3. HALİM BAKIRCI dedi ki:

  Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 4. MELİH ÖZ dedi ki:

  Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 5. NAZLI ŞEN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 6. DORUK BOSTANCIOĞLU dedi ki:

  Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri