İlkay Hukuk Blog

Sağlık Hukuku Avukatı Ankara

saglik-hukuku-avukati-ankara

Sağlık Hukuku Avukatı Ankara, Sağlık hukuku kapsamı, özetle günümüzde büyük bir öneme sahip olan hasta hakları kavramıyla birlikte değerlendirilmeye tabi tutulan bir hukuk dalıdır. Hasta hakları olarak tabir edilen kavram ise doktrin ve tıp sektöründe 1970’li yıllardan itibaren gündeme getirilen bir konudur. Ancak kendi hukuk sistemimizde bizim mevzuatımıza Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 1998 yılında gündeme getirilmiştir. Zira söz konusu yıl içerisinde yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği ile yasal zemine oturtulan hasta hakları, o günden bu yana sağlık hukuku sistemimizin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Sağlık hukukunun temel hareket alanı hasta hakları üzerine oluşturulmaktadır. Çünkü sağlık hukukuna ilişkin meydana gelen tüm hukuki anlaşmazlıklar,…

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar Her davada dava dilekçesinin hazırlanması, dava açmak için zorunlu olan konular arasındadır. Ülkemizde birçok dava açılırken dava dilekçesiyle ilgili mahkemeye başvurulmakta ve dava dilekçesi davanın başlaması ve görülmesi açısından önem arz etmektedir. Davanızın hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlanması ve davanın usulüne uygun olarak açılabilmesi için her davanın kendi özelliğine göre birtakım unsurların dava dilekçesinde bulunması zorunludur. Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar Dava dilekçesi nasıl yazılır, dava dilekçesi zorunlu unsurlar konusunda bilgi sahibi olmak daha iyi dava dilekçesi hazırlanmasına ve özellikle davasını avukatsız takip etmeyi düşünenler için hata yapılmasının…

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı – İş Hukuku Davaları Nasıl Açılır ve Görülür? Günümüzde hukuki alanda en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan biri de muhakkak işçi ile işveren arasında yaşanan ihtilaflardır. Nitekim ülkemizde milyonlarca işçi ve işveren arasındaki ilişkinin hukuki dayanağı, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince belirlenmiş ve düzenlenmiştir. Dolayısıyla meydana gelen uyuşmazlıklarda muhtemel hak kayıplarına uğramamak ve istenilen sonuçlara ulaşabilmek için söz konunu 4857 sayılı Kanun’a hakim, bu alanda Yargıtay kararları da dahil olmak üzere güncel bilgi sahibi olan avukatların desteğine başvurmak mümkün mertebe fayda sağlamaktadır. Arabuluculuk Hangi Davalarda Zorunlu? Arabuluculuğun zorunlu olduğu davalar İş Mahkemeleri Yasa Tasarısı Genel Kurulu ile kabul edildikten sonra…

Boşanma Protokolü Avukat İle Hazırlanmalı

Boşanma Protokolü Avukat İle Hazırlanmalı

Boşanma Protokolünü Kimler Hazırlar? Boşanma davalarının en önemli belgelerinden biri boşanma protokolüdür. Boşanma protokolü, boşanmak üzere olan eşler arasında, boşanmaya ilişkin doğacak tüm unsurların taraflar tarafından kabul edildiğini gösteren yazılı bir belgedir. Boşanma protokolü kapsamında eşlerin boşanmadan sonra doğacak olan tüm sorunlara ilişkin konularda anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Boşanma protokolünün konusu genellikle; nafaka, tazminat, mal paylaşımları, varsa çocukların velayeti vb. unsurları oluşturmaktadır. Boşanma davalarında en fazla sorunun yaşandığı konular, boşanma protokolü imzalanarak karara bağlanabilir. Boşanma Protokolü Avukat İle Hazırlanmalı Boşanma protokolü çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarında fark etmeksizin, boşanma davasının açılmasının ardından boşanmanın eki niteliğinde bir öneme sahiptir. Boşanma protokolünün avukatlar…

Tazminat Davalarında Zaman Aşımı 10 Yıl!

Tazminat Davalarında Zaman Aşımı 10 Yıl! 9 yıl önce trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin yakınları tarafından açılan tazminat davası gündeme; tazminat davalarında zaman aşımı sürelerini getirdi. Ölümlü trafik kazaları için, trafik kazasında ölen kişinin bakmakla yükümlüğü olduklarının hayatlarını idame ettirebilmeleri için tazminat ön görülmektedir. Ancak, kazanın üzerinden 10 yıl geçmişse bu davalar için artık herhangi bir tazminat davası söz konusu değildir. Tazminat davalarında zaman aşımı süresi ülkemizde şuan için 10 yıldır. 10 yıllık zaman aşımı süresi geçmediği takdirde kişiler kazaya neden olan sürücülerden ya da kurumlardan, kaza nedeniyle yoksun kaldıkları sürenin tazminini talep etmeleri mümkündür. Tazminat Davalarında Zaman Aşımı…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri