açık senedin sonradan doldurulması | İlk-Ay Hukuk

açık senedin sonradan doldurulması

/Tag:açık senedin sonradan doldurulması
­

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası
Açığa imzanın kötü niyetli olarak değerlendirilmesi suçu, yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209.maddesi içerisinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209/1 maddesi kapsamında belirli bir tarzda doldurulup kullanıma dair, kendisine teslim edilen imzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir gaye ile dolduran kişi, şikayet üzerine […]