Sebepsiz Zenginleşme Faiz

Sebepsiz Zenginleşme Faiz

YARGITAY KARARI : SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME FAİZ

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/16953 KARAR: 2014/1581

ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; sair temyiz itirazları yerinde değildir.

818 sayılı BK.nun 101/2.maddesi (6098 sayılı TBK.’nun 117.maddesi) gereğince, muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Zenginleşen kimseden (iyiniyetli ya da kötüniyetli olsun) iade talep edilmeden önce temerrüde düşmüş sayılmasının yasal dayanağı bulunmamaktadır. Sebepsiz zenginleşmeden doğan bir alacağa faiz yürütülebilmesi için alacağın muaccel olması yeterli olmayıp, alacaklının usulüne uygun ihtarı ile borçlunun temerrüde düşürülmesi zorunludur.Davacı vekili takip talebinde, asıl alacak ile birlikte işlemiş faiz de talep etmiş, davalı vekili de alacağa, faize ve tüm ferilerine itiraz etmiştir. Bu durumda davada itirazın iptali talep edilmekle, takip tarihine kadar işlemiş faizin de talep edildiğinin kabulü gerekir.

Mahkemece yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek, takip tarihi öncesinde davalının davacı tarafından temerrüde düşürülüp düşürülmediği, düşürülmüş ise ne zaman düşürüldüğü tespit edilmeden işlemiş faiz yönünden de davanın tümden kabul edilmiş olması doğru görülmemiştir. Öte yandan, İİK’nun 67/2 maddesi gereğince icra inkâr tazminatına asıl alacak üzerinden hükmolunması ve dava tarihinden önce 23.000 TL nin davalı tarafından ödenmiş olması nedeniyle dava konusu asıl alacak miktarı olan 1.750 TL üzerinden inkar tazminatına hükmolunması gerekirken, mahkemece takipteki ilk asıl alacak üzerinden icra inkâr tazminatına hükmedilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA…

10 SORULAR

 1. EYÜP EYRİOĞLU dedi ki:

  Sebepsiz Zenginleşme Faiz bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 2. NURBANU KULDUK dedi ki:

  Sebepsiz Zenginleşme Faiz Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 3. CENGİZHAN TOPAL dedi ki:

  Sebepsiz Zenginleşme Faiz Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 4. EYÜP EYRİOĞLU dedi ki:

  Sebepsiz Zenginleşme Faiz Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 5. BENSU DAYI dedi ki:

  Sebepsiz Zenginleşme Faiz Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 6. LAL TAKIMSU dedi ki:

  Sebepsiz Zenginleşme Faiz Davayı açma şartları nelerdir..

 7. BUSE BORLU dedi ki:

  Sebepsiz Zenginleşme Faiz Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 8. ALARA TUĞCU dedi ki:

  Sebepsiz Zenginleşme Faiz Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 9. CANER ÖZKAYA dedi ki:

  Sebepsiz Zenginleşme Faiz Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 10. ERHAN NALBAT dedi ki:

  Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk herzaman yanılır

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri