Konu: Sebepsiz Zenginleşme Faiz Nasıl hesaplanır

Sebepsiz Zenginleşme Faiz

Sebepsiz Zenginleşme Faiz YARGITAY KARARI : SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME FAİZ YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/16953 KARAR: 2014/1581 ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; sair temyiz itirazları yerinde değildir. 818 sayılı BK.nun 101/2.maddesi (6098 sayılı TBK.’nun 117.maddesi) gereğince, muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Zenginleşen kimseden (iyiniyetli ya da kötüniyetli olsun) iade talep edilmeden önce temerrüde düşmüş sayılmasının yasal dayanağı bulunmamaktadır. Sebepsiz zenginleşmeden doğan bir alacağa faiz yürütülebilmesi için alacağın muaccel olması yeterli olmayıp, alacaklının usulüne uygun ihtarı ile borçlunun temerrüde düşürülmesi zorunludur.Davacı vekili takip talebinde, asıl alacak ile birlikte işlemiş…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri