Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası, Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır. Dava kooperatif merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesi’nde görülür.

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası – Nasıl Açılır

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası basit muhakeme usulü uygulanır. Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası, dava açma süresi çıkarılma kararının tebliğinden itibaren 3 aydır. Bu süre hak düşürücü süredir. Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar. Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Anasözleşme, çıkarılanın g.kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere, bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir.

Tebliğ edilen karar, yönetim kurulunca verilmiş ise ortak, üç aylık süre içinde genelkurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmiyen çıkarılma kararları kesinleşir.

Ortakların yüklendikleri paylar için ödeyebilecekleri para tutarını anasözleşme belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilanla ve münasip bir süre belirterek yükümlerini yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi alakalının, anasözleşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez.

Ortağın kooperatife olan borçları sebebiyle ihraç edilebilmesi için, yasa ve sözleşmeye uygun şekilde ihtar edilmesi ve ayrıca ihtara konu edilen borcun, gerçeği yansıtması gerekmektedir. Ortağa tebliğ edilen her iki ihtarnamede bildirilen borç miktarlarının aynı olması, farklı ise bunun nedeninin ihtarnamelerde açıklanması, dolayısıyla ortağın borç miktarlarında tereddüde düşmemesi, ihtarnameye uyulmaması halinde ne gibi bir yaptırım uygulanacağının açıkça gösterilmesi zorunludur. Yukarda açıklanan sebebplerden dolayı Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası açılır.

KOOPERATİF AİDAT BORCU İHTAR VE İCRA TAKİBİ NEDENLERİ

Kooperatif aidatları ile ilgili, Ortakların yüklendikleri paylar için ödeyebilecekleri para tutarını anasözleşme belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilanla ve münasip bir süre belirterek yükümlerini yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi alakalının, anasözleşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez.

9 SORULAR

 1. GURBET ERTAŞ dedi ki:

  Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 2. TAHA HİMMETOĞLU dedi ki:

  Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 3. ŞAMİL TOHMA dedi ki:

  Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 4. ABDURRAHMAN ÜNVER dedi ki:

  Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 5. ZÜLFİYE TAŞKAYA dedi ki:

  Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 6. NİSA KÖYBAŞI dedi ki:

  Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 7. RAİF MERMER dedi ki:

  Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 8. HAVVA KASAP dedi ki:

  Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 9. SITKI GÜRELİ dedi ki:

  Ankara’da açılma olasılığı davamız için, öncelikle görüş almak istiyoruz.
  Geçmiş tarihli bir durum olduğu için, zaman aşımı vb. maddelere takılma durumumuz olup olmadığını öğrenmek istiyoruz.
  İzmirde ikamet ettiğimiz için, nasıl bir yol izlemeliyiz. Telefonla görüşme yada konunun ve ilgili evrakların mail yoluyla gönderimi ?

  Bilgi vermeniz ricasıyla, iyi çalışmalar

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri